Dodaj ogłoszenie

Promocja na ogłoszenia w dziale PRACA i GIEŁDA SAMOCHODOWA.

O szczegóły zapytaj w Biurze Ogłoszeń TEMI, kontakt: [email protected],
tel. 14-68-48-830 lub 831.


Zamieść ogłoszenie w TEMI przez internet, wystarczy wypełnić poniższy formularz.
Biuro Ogłoszeń po otrzymaniu wypełnionego formularza dokona wyceny i odeśle na podany w formularzu adres e-mail kwotę do zapłaty.

Formularz wyceny:

Imię i nazwisko: *(wymagane)

Miejscowość:*

Adres:*

Telefon:*

Adres e-mail: *Proszę podać adres e-mail na jaki ma zostać wysłana wycena

Chcę otrzymać fakturę

Nazwa firmy: *

Numer NIP: *

Adres firmy: *

Wybierz odpowiednią kategorię:

Lokalizacja ogłoszenia:

Liczba emisji:* (Przy ogłoszeniach drobnych wykupując 4 emisje, piąta jest GRATIS)

Ogłoszenie drobne:

Ogłoszenie w ramce:

- Dostępne szerokości: 6 cm, 12,5 cm, 19 cm lub 25,5 cm.
- Dostępne wysokości: min. 2 cm, max 37 cm (co 0,5 cm)

Treść ogłoszenia:
(Jeśli treścią ogłoszenia jest załączony plik graficzny należy wpisać, że: Treść ogłoszenia stanowi załącznik!)

Plik z gotową reklamą (Maksymalna objętość pliku 25 MB)

Rubryka:*

Liczba miesięcy:*

Ogłoszenie:

Treść ogłoszenia:
(Jeśli treścią ogłoszenia jest załączony plik graficzny należy wpisać, że: Treść ogłoszenia stanowi załącznik!)

Plik z gotową reklamą (Maksymalna objętość pliku 25 MB)


Po otrzymaniu wyceny należy dokonać wpłaty na konto i przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: [email protected] w tytule wiadomości wpisując Imię i nazwisko lub nazwę firmy.

Dane do przelewu:
ŚWIT Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 5
33-100 Tarnów
NIP: 873-000-52-44
Nr rachunku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
35 1240 5194 1111 0000 5248 6263

Ostateczny termin nadesłania potwierdzenia przelewu to:
– dla ogłoszeń drobnych do poniedziałku do godz. 15 poprzedzającego emisję.
– dla ogłoszeń ramkowych
do poniedziałku do godz. 12 poprzedzającego emisję.
– dla stron redakcyjnych
do piątku do godz. 12 poprzedzającego emisję.

Wysyłając swoje dane osobowe w formularzu wyceny, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu i zakresie niezbędnym do zamieszczenia ogłoszenia w TEMI Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zlecenia oraz po jego zakończeniu, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administratorem danych osobowych jest ŚWIT Sp. z o.o. z siedzibą w  Tarnowie, ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów.