Chaos i destabilizacja

0
70

Zgodnie z art. 128 Konstytucji wybory prezydenckie zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek miała obowiązek prawny zrealizować swoją powinność konstytucyjną. Prawo i Sprawiedliwość nie wymyśliło tych wyborów, wszak ich przeprowadzenie wynika z rytmu demokracji i kadencyjności. Co najmniej od pięciu lat wiadomym było, że na wiosnę 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta RP. Inaczej ma się sprawa z pandemią – nie wiedzieliśmy o tym, ani my, ani cała Europa, nawet świat jeszcze na początku stycznia 2020 r. Zostaliśmy wszyscy zaskoczeni rozmiarem negatywnych skutków wirusa, a co się z tym nieodzownie wiązało – podjęciem przez rząd szeregu wielokierunkowych działań amortyzujących pandemię w Polsce, w celu ochrony zdrowia i życia obywateli. Nie kierując się darwinizmem społecznym, zauważalnym w działaniach niektórych państw, szybko podjęto decyzję o narodowej kwarantannie, której wyniki w postaci znacznego spłaszczenia liczby zachorowań widoczne są dla każdego z nas. Realizując ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która – co warto przypomnienia – została wprowadzona przez rząd premiera Donalda Tuska oraz ówczesną minister zdrowia Ewę Kopacz i uchwalona przez parlament w 2008 r. – obecny rząd kierując się jej zapisami, monitoruje sytuację epidemiologiczną oraz podejmuje działania przeciwepidemiczne.

REKLAMA

Opozycja, chcąc uniemożliwić przeprowadzenie wyborów w Polsce w konstytucyjnym terminie, powołuje się na konieczność oraz oczywistość wręcz w wypełnieniu wszelkich przesłanek do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w Polsce. Dlaczego zatem opozycji nie wystarczy stosowanie spec ustawy z 2008 r., aby to z niej rozliczać rząd, ale sięga ona po argumenty, które mają być dostosowane proporcjonalnie do możliwości wygranych w konstytucyjnym terminie wyborów przez swoich kandydatów. Nikt z opozycji nie przedstawił sensownych argumentów, jakie to dodatkowe możliwości i narzędzia zyskałby rząd w walce z koronawirusem w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Opozycja wskazuje również, że termin wyborów mógłby być przesunięty na sierpień 2020 r. – rodzi się pytanie, czy dysponują wiedzą wróżbiarską i profetyczną, że rzeczywiście w tym czasie wirus zaniknie, co pozwoliłoby na przeprowadzenie wyborów? Zgodnie z przepisami, w trakcie trwania stanu nadzwyczajnego oraz 90 dni po jego zakończeniu nie przeprowadza się m.in. wyborów. Przy założeniu opozycji o możliwości przeprowadzenia wyborów w sierpniu – stan nadzwyczajny przybrałby formę czysto symboliczną i bardzo krótkotrwałą, jeśli zaraz po jego ogłoszeniu musiałby być zniesiony, żeby móc po 90 dniach, jeszcze w sierpniu przeprowadzić wybory. Czas od maja do sierpnia w panującej pandemii nic nie zmieni – tak jak i obecnie konieczne będzie przeprowadzenie wyborów w pełni korespondencyjnych, które notabene są rekomendowane i zalecane przez WHO, i tak jak teraz będą zapewne jeszcze obowiązywały te same przepisy o zagrożeniu epidemicznym i wynikające z nich obostrzenia. Do tego może dojść niemożliwa do przewidzenia sytuacja z nawrotem zachorowań na covid -19, uniemożliwiająca wręcz przeprowadzenie tych wyborów również w sierpniu, a jak wskazuje dr hab. Przemysław Czarnek: „nieprzeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie nie jest znane w konstytucji jako przesłanka do opróżnienia urzędu prezydenta po zakończeniu kadencji. Wtedy 7 sierpnia nie ma prezydenta i nie ma kto go zastąpić, bo nie ma przesłanki do zastąpienia prezydenta przez marszałek Sejmu. Wchodzimy wtedy w fazę kompletnej destabilizacji politycznej i kompletnej destabilizacji konstytucyjnego ustroju państwa. To jest przesłanka – zapisana wprost w konstytucji – do wprowadzenia stanu wyjątkowego” Opozycja, nie mając zwykłych perspektyw wyborczych – niestety upatruje swojej szansy na odmianę swojego losu tylko w dobie chaosu oraz destabilizacji.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o