Wotum zaufania (nieufności) dla Prezydenta Ciepieli

0
63

Ten zazwyczaj był wykonany, gdyż ostatnią nowelizacją z końcem grudnia zamierzenia budżetowe były „czyszczone” i dostosowywane do rzeczywistości, w efekcie – rzadko kiedy były podstawy merytoryczne do tego, aby absolutorium nie udzielać. Choć wykonanie budżetu od jego wersji z grudnia czy stycznia różniło się diametralnie, to ostatnimi korektami pod koniec roku wszystko się „prostowało”. W tym roku – za sprawą naszych posłów, którzy zmienili nieco ustawę o samorządzie gminnym – wprowadzono zasadniczą zmianę. Czerwiec nadal pozostaje miesiącem „absolutorium”, jednak to, co kiedyś było „politycznym” głosowaniem – dziś zostało oddzielone i nazwane „wotum zaufania”. Podstawą do udzielenia lub nie rzeczonego wotum ma być raport o stanie miasta – zaprezentowany w maju, a dyskutowany w czerwcu.
Dla mieszkańców Tarnowa raport o stanie miasta nie powinien być niczym nowym, gdyż od 2003 roku jest sporządzany i publikowany na stronie internetowej tarnowskiego Urzędu Miasta. Za prezydentury Mieczysława Bienia był to syntetyczny dokument liczący od 7 do 14 stron. Od roku 2007, za prezydentury Ryszarda Ścigały, dokument ten „przytył” najpierw do 88 stron, a pod koniec kadencji nawet do 200‑250. Prezydentura Romana Ciepieli to dalsze „puchnięcie” raportu, który w roku 2019 (raport za rok 2018) ma już wraz z załącznikami gigantyczne rozmiary ponad 600 stron. Konia z rzędem temu, kto przebrnie przez to opasłe tomiszcze. Ze względów ekologicznych – jako przewodniczący RM – zadecydowałem, że nie zostanie ono dostarczane radnym w wersji papierowej, a jedynie jako plik pdf.
Co więcej, nie tylko radni – ale także mieszkańcy (co jest swoistym novum) – będą mogli dać upust swoim spostrzeżeniom na temat raportu podczas sesji Rady Miejskiej. Będzie można zabrać głos nie tylko na temat słupków i liczb, ale także stanu i kondycji naszego miasta w poszczególnych obszarach jego życia: edukacji, komunikacji, inwestycji, sprawności administracji etc. Być może znajdzie się ktoś, kto ów raport przeczyta (choć wątpię – ze względu na jego rozmiary). Dyskusja nad raportem o stanie miasta to także dobra okazja do tego, aby porozmawiać na temat stylu zarządzania Tarnowem, kondycji finansów miejskich, stanu zadłużenia i możliwości rozwoju w kolejnych latach. Głos na sesji, po uprzednim zgłoszeniu i przedstawieniu stosownej listy podpisów mogą zabierać również mieszkańcy Tarnowa! Do czego zachęcaliśmy poprzez Facebooka Rady Miejskiej. Dyskusje o stanie miasta zwieńczy głosowanie radnych nad wotum zaufania dla Prezydenta Ciepieli. Nowością jest także fakt, że dwukrotny brak wotum zaufania (lub absolutorium) daje podstawy Radzie Miejskiej do podjęcia uchwały w sprawie referendum o odwołanie Prezydenta.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o