Wyhamować wirusa i nie wyhamować gospodarki

0
55

W tej deklaracji minister rozwoju Jadwigi Emilewicz mieści się istota „tarczy antykryzysowej”, którą planuje wprowadzić rząd Mateusza Morawieckiego.
Jak sam premier wskazał, priorytetem jest ochrona miejsc zatrudnienia i zakładów pracy poprzez interwencjonizm państwa, mający zamortyzować negatywny wpływ pandemii COVID 19 na gospodarkę Polski.
Podział środków na poszczególne filary „tarczy antykryzysowej” wskazują, że rząd formułując elementy „tarczy antykryzysowej” koncentruje się przede wszystkim na ochronie miejsc pracy bezpośrednio poprzez wydatkowanie 30 mld zł na bezpieczeństwo pracowników, jak i pośrednio poprzez zastosowanie instrumentów dla finansowania przedsiębiorstw, na co z kolei planowanie jest wydatkowanie 70 mld zł.
Warto zwrócić uwagę, że poza 212 mld zł na tarczę antykryzysową Polsce przypada również 7,5 mld euro w ramach Funduszu Spójności, które to środki rząd polski zamierza rozdysponować na walkę z koronawirusem i jest to najwyższa kwota przypadająca na państwo w ramach tego Funduszu.

Po ogłoszeniu pierwotnych założeń „tarczy antykryzysowej” do ataku przystąpili wszyscy przedstawiciele opozycji, koncentrując się wyłącznie na braku umożliwienia – w planowanej „tarczy antykryzysowej” – umorzenia ZUS, a „jedynie” możliwości odroczenia płatności czy rozłożenia jej na raty, nawet jeśli rząd proponuje umorzenie wszelkich odsetek czy opłaty prolongacyjnej dla takiego rozwiązania. Na skutek rozmów ze środowiskiem przedsiębiorców skorygowano początkowe założenia i dodano do pakietu zwolnienie z płacenia składek ZUS przez trzy miesiące, którym mają być objęci wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego. Co istotne, pracownicy nie stracą składek, bo będą one pokryte za pracodawców na rzecz pracowników przez FGŚP.
W odniesieniu do pracownika rząd deklaruje sfinansowanie 40 procent płacy pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorców znajdujących się w problemach finansowych. Oznacza to, że 40% wynagrodzenia przejmie wspomniany już wyżej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odciążając tym samym pracodawcę od tego wydatku. W przypadku znaczących problemów finansowych rząd deklaruje pomoc dla przedsiębiorstw, które ogłoszą przestój ekonomiczny, np.: z powodu zakazu prowadzenia działalności z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Wówczas pracownik takiego przedsiębiorstwa otrzyma co najmniej płacę minimalną, z czego blisko połowę wynagrodzenia pokryje FGŚP. Działania te mają zapobiec lub chociażby zminimalizować ryzyko zwolnień i zabezpieczyć podstawowe dochody i stabilność zatrudnienia pracowników. W przypadku umów cywilno prawnych rząd deklaruje wypłacenie jednorazowego świadczenia w kwocie ok. 2 tys. złotych. Co nie mniej istotne, to maksymalne odformalizowanie tego mechanizmu polegające na tym, że należy wykazać jedynie zawarcie umowy przed 1 marca 2020r. lub mieć zarejestrowaną działalność przed 1 marca 2020r.
W zakresie finansowania przedsiębiorstw „tarcza antykryzysowa” koncentruje się na Programie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, który zakłada między innymi rozszerzenie do 50 mld zł programu tzw. gwarancji de minimis. Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo i w obecnym stanie prawnym zabezpiecza do 60% kwoty kredytu, natomiast rząd planuje zwiększyć to zabezpieczenie do 80%. Jest to skuteczny mechanizm dofinansowania przedsiębiorstw zastosowany między innymi w Niemczech.
Plan rządu na niewyhamowywanie gospodarki jest oczywiście dużo szerszy i pewnie wraz z rozwojem sytuacji podlegać może zmianom. Ważne jest, żeby cały czas mieć świadomość, że jest to sytuacja niespotykana w najnowszej geopolitycznej historii świata. Mierzymy się z nią po raz pierwszy i ważna jest solidarność i zrozumienie. Każdy z nas pewnie coś musi oddać na rzecz odbudowy polskiej gospodarki po epidemii, którą miejmy nadzieję przetrwamy dzięki wspólnej odpowiedzialności i dyscyplinie, jaką już teraz z podziwem można zaobserwować.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o