Wydarzyło się: 9 września

0
99
Otto Albert Koch, Varusschlacht, 1909
Otto Albert Koch, Varusschlacht, 1909 - obraz znajdujący się w muzeum w Detmold (Lippisches Landesmuseum Detmold)
REKLAMA

9 września 9 roku legiony rzymskie zostały rozgromione przez Germanów w Lesie Teutoburskim. Klęska przekreśliła rzymskie plany podboju ziem na wschód od Renu.

Za czasów Oktawiana Augusta, spadkobiercy Juliusza Cezara, miała miejsce największa ekspansja Imperium Rzymskiego. Po latach zwycięstw w Hiszpanii czy Azji Mniejszej skupiono się na opanowaniu terenów w dzisiejszych Niemczech. Walki z Germanami toczono z wymiernymi sukcesami. Jeden z dowódców przekroczył ze swoimi wojskami Łabę, gdzie nigdy dotąd nie stały rzymskie wojska. Rezultaty wypraw pozwoliły marzyć Oktawianowi o stworzeniu nowej prowincji składającej się z terenów leżących na wschód od Renu. Do tego zadania przydzielono Publiusza Kwintyliusza Warusa, doświadczonego żołnierza.
W 9 roku n.e. wybuchło germańskie powstanie na terenach okupowanych przez Rzymian. Armia Germanów dowodzona przez Arminiusza zaskoczyła i zniszczyła w lesie Teutoburskim trzy legiony rzymskie. Sam Warus nie widząc drogi odwrotu, popełnił samobójstwo.
Klęska wywołała szok wśród mieszkańców Imperium. Oktawian nigdy nie pogodził się z klęską. Zaniechano podbojów w Germanii, a samo cesarstwo rzymskie na setki lat wycofało się na granice Renu i Dunaju.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o