Regulamin konkursu

  1. Organizatorem konkursów jest TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny w Tarnowie.
  2. Poszczególne konkursy ogłaszane są w papierowym wydaniu TEMI Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego i/lub na fan page’u TEMI Galicyjskiego Tygodnika Informacyjnego na portalu społecznościowym Facebook. Tam też znaleźć można informacje o terminie nadsyłania zgłoszeń, hasłach konkursowych lub zadaniu konkursowym do wykonania.
  3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką. Przy wpisywaniu hasła wielkość liter nie ma znaczenia.
  4. Do osób, które poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy, wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie. Odpowiedź wysyłana jest automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.
  5. Laureaci konkursu informowani są o wygranej i sposobie jej odebrania za pomocą osobnej wiadomości e-mail, wysyłanej do 12 godzin po zakończeniu konkursu.
  6. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w danym konkursie.
  7. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
  8. Dane przesyłane za pomocą formularza zgłoszeniowego wykorzystywane są tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, tj. wyłonienia zwycięzców i umożliwienia odebrania nagród.