Artyści chcą współpracować

0
35
REKLAMA

Tygiel Kultury nie jest zupełnie nowym zjawiskiem na kulturalnej mapie Tarnowa i regionu. To autorski projekt Światosława Karwata, realizowany od kilku lat przez grupę artystów, w ramach którego mieliśmy okazję oglądać m.in. wypał rzeźb na tarnowskim Rynku z wykorzystaniem pieców węgierskich, happeningi „Znicze pamięci” i „Dawcy ciepła”.
Sporo działo się nie tylko w Tarnowie, ale również w Ciężkowicach i Zielonej Górze. Tarnowscy artyści nawiązali wtedy współpracę z artystami m.in. z Niemiec, Francji, Austrii, Szkocji, Węgier; przez trzy edycje współtworzyli sieciowy festiwal kina niezależnego, zyskując kontakty i doświadczenia organizacyjne. Teraz mają większe aspiracje i nowe pomysły. W realizacji planów pomoże im dofinansowanie z UE w wysokości 1 mln 469 tys. zł.
– Projekt nazwaliśmy „Tygiel Kultury – interdyscyplinarna sieć współpracy artystów europejskich”. Moim zamiarem, jako autora projektu, jest stworzenie partnerstwa artystów, władz publicznych i instytucji finansowych realizujących działania o zasięgu europejskim. Chcemy pokazać, że artyści potrafią wykreować szereg zjawisk i zdarzeń w obrębie tak zwanej sztuki wysokiej, które są animowane przez nich samych. Wyjątkowość tego projektu polega właśnie na tym, że kreują go sami artyści w oparciu o stowarzyszenia i jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie wyższe. To przeciwieństwo projektów tworzonych przez rozmaite instytucje, do których dopiero później włączani są artyści. Naszymi partnerami w tym konkretnym projekcie są Urząd Miasta Tarnowa, merostwo Białej Cerkwi na Ukrainie, Uniwersytet Ostrawski w Czechach, Croquis Association Europeenne des Arts et des Lettres w Paryżu – mówi Światosław Karwat, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski. Projekt realizowany będzie przez najbliższe dwa lata, a jego efekty mają być dostępne przez kilka kolejnych lat.
W Tarnowie uruchomiony zostanie „Help desk” – narzędzie wspierające europejskich artystów i ich starania w pozyskiwaniu funduszy komercyjnych. Sam projekt jest bardzo złożony i, co mocno podkreśla prezes Karwat, jego głównym celem nie jest organizowanie imprez masowych.
– Będą to między innymi pilotażowe działania zmierzające do stworzenia zasad budowy i funkcjonowania sieci współpracy artystów europejskich. Sieci, która później ma być bytem samofinansującym się, ma przynosić korzyści także dla artystów z Małopolski, głównie zrzeszonych w ZPAP Okręg Tarnowski. Przymierzamy się do zorganizowania cyklu konferencji, wypracowania w teorii i praktyce nowych metod współpracy trzech sektorów: samorządu, stowarzyszeń i biznesu. Zamierzamy działać w przestrzeni publicznej, w przestrzeni Tarnowa i zasady takich działań też chcemy przygotować. Będziemy mówić o zasadach doboru dzieła i miejsca, o roli sztuki w przestrzeni miejskiej, o najlepszych przykładach takich realizacji – wyjaśnia Światosław Karwat.
Być może jednym z efektów projektu będzie utworzenie w Tarnowie miejskiego parku rzeźby, z dziełami międzynarodowych artystów.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o