Docenieni za działania na rzecz kultury

0
125
działania-na-rzecz-kultury
Halina Bartnik (pierwsza z prawej) i uczestnicy festiwalu „Śpiewaj z Nami”
REKLAMA

Znamy już laureatów tarnowskich nagród kulturalnych. Wskazała ich kilkunastoosobowa kapituła, a wybór ten zatwierdzili uchwałą miejscy radni. Są to nagrody zarówno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, jak i wyróżnienia dla tych, którzy w różny sposób wspierają tarnowską kulturę. Trwający ciągle stan epidemii uniemożliwia zorganizowanie „Zdearzeń” i wręczenie nagród w zwyczajowym terminie.
Tarnów w różny sposób stara się doceniać i nagradzać osoby i instytucje działające w sferze kultury, przyznając tarnowskie nagrody kulturalne w kilku kategoriach. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać instytucje kultury, organizacje pozarządowe i mieszkańcy Tarnowa i czas na to był do połowy kwietnia. Kolejny etap to spotkanie kilkunastoosobowej kapituły i wybór osób lub instytucji, którym nagrody zostaną przyznane. W tym roku, ze względu na stan epidemii, kapituła obradowała w formie wideokonferencji w dniu 12 maja; rozpatrzono i zaopiniowano złożone zgłoszenia.

REKLAMA

– Kapitułę przyznającą Nagrody Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury, tworzą członkowie Rady Kultury Miasta Tarnowa, czyli ciała doradczego prezydenta Tarnowa oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie i przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie, a także prezydent Tarnowa lub wskazany przez niego zastępca. W tym roku w pracach kapituły uczestniczyli m.in. Rafał Balawejder, Agnieszka Kawa, Marek Ciesielczyk, Krystyna Latała, Dorota Omylska-Bielat, Piotr Kopa, Bartłomiej Bałut, Jakub Kwaśny. Zgłoszeń było sporo – osiem zgłoszeń ze wskazaniem kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, dziewięć propozycji do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury, cztery propozycje laureatów nagrody „Mecenas Kultury Tarnowa” oraz aż dwanaście zgłoszeń do nagrody „Nadzieja Roku”, przyznawanej młodym twórcom. Po rozmowach i głosowaniu, kapituła wskazała nominowanych do poszczególnych nagród i zawnioskowała do Rady Miejskiej w Tarnowie o przyjęcie uchwały w tej sprawie – wyjaśnia Marcin Sobczyk, dyrektor Wydziału Kultury UMT.

Prowadzące galerię Hortar Teresa Kopczyńska i Olga Kopczyńska-Dębska

Ostatecznie w głosowaniu 18 radnych było za przyjęciem uchwały przyznającej nagrody w dziedzinie kultury według wniosku kapituły. Pięć osób – Stanisław Klimek, Barbara Koprowska, Anna Krakowska, Dawid Solak i Angelika Świtalska, wstrzymało się od głosu.
W tym roku Nagrodę Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznano Annie Śliwińskiej. To doktor sztuki, zajmuje się malarstwem i rysunkiem, tkaniną unikatową, sztuką książki, sztuką obiektu, swoje prace prezentowała w ramach blisko stu wystaw w kraju i za granicą. Anna Śliwińska współpracuje m.in. z tarnowskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, Galerią Aniołowo, OtwARTą Pracownią Sztuk Wizualnych w Tarnowskim Centrum Kultury. Nagrodę Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury otrzyma Halina Bartnik, od ponad czterech dekad nauczycielka muzyki i kreatywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, organizująca od 24 lat Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Śpiewaj z Nami”. Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa” trafi do Galerii Hortar, działającej od 2004 roku prywatnej galerii organizującej wystawy dzieł najznakomitszych polskich artystów, w tym także tarnowskich twórców. Nagroda Honorowa, w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć za całokształt pracy, trafi do ks. Tadeusza Bukowskiego, historyka sztuki, wieloletniego dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, długoletniego duszpasterza środowisk twórczych w Tarnowie; w 2008 roku ks. Bukowski został uhonorowany medalem „Gloria Artis”. I wreszcie Nagroda „Nadzieja Roku” dla wybitnie uzdolnionych młodych twórców, która w tym roku trafi do Fundacji Impuls Rozwoju. Fundację tworzą m.in. Dawid Mik, Szymon Łucyków, Diana Sznajder, Filip Kot, Szymon Szczęch, Kacper Rokosz. To oni założyli i prowadzą Najmniejszą Scenę Świata – unikalne miejsce kultury na mapie Tarnowa, gdzie organizowane są m.in. recitale, Ogrody Poezji, występy młodych artystów, mini sztuki teatralne i spektakle muzyczne.

Nagrody to m.in. statuetki oraz kwoty od 5 tys. zł do 10 tys. zł. Wyjątkiem jest wyróżnienie „Mecenas Kultury Tarnowa”, które nie obejmuje nagrody finansowej, a prawo do posługiwania się przez rok tytułem „Mecenas Kultury Tarnowa” w swoich działaniach reklamowych i promocyjnych. Zwyczajowo wręczane są w czerwcu podczas „Zdearzeń” – święta miasta Tarnowa. W tym roku, w związku ze stanem epidemii w kraju, będzie inaczej. Nagrody zostaną przekazane laureatom nie później niż do końca grudnia bieżącego roku. Być może zorganizowana zostanie niewielka uroczystość w formie gali online.
Za rok nagród może być więcej, bo sześć.
– Pojawił się wniosek, by nagradzać również pracowników instytucji kultury. Tych, których działania wykraczają znacznie poza obowiązki, poza standardowe zaangażowanie w promocję kultury, w upowszechnianie kultury. Warto ich pracę dostrzegać i doceniać, bo to działa mobilizująco – dodaje Marcin Sobczyk.
Warto jeszcze wspomnieć o innych nagrodach, wręczanych w czerwcu w Tarnowie, które w tym roku w terminie późniejszym trafią do laureatów. Chodzi o nagrody „Nauczyciel z kulturą” przyznawane nauczycielom na realizację projektów kulturalnych w placówkach, w których uczą. Niewykluczone, że zostaną przyznane dopiero po wakacjach. Z kolei stypendia artystyczne, każde w wysokości 5 tys. zł, trafić mają do tarnowskich twórców jak najszybciej. Do wydziału kultury zgłoszono ponad 30 wniosków o przyznanie stypendiów; pieniędzy wystarczy na 12. Skład kapituły wskazującej stypendystów powołano pod koniec maja.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o