Promocja 24. tomu „Rocznika Tarnowskiego”

0
428
REKLAMA

27 stycznia w tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczysta promocja 24. tomu „Rocznika Tarnowskiego” połączona z sesją naukową. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z ciekawymi faktami historycznymi, kulturalnymi i społecznymi związanymi z ziemią tarnowską, w tym historią naszej gazety – pisma od wielu lat kształtującego opinie i publikującego wiadomości o mieście i regionie.

REKLAMA

„Rocznik Tarnowski” jest czasopismem naukowym, które zostało założone w 1990 roku. Zamieszczane są w nim m.in. teksty historyczne, z archeologii, etnografii, literatury, sztuki, pamiętnikarstwa, dotyczące Tarnowa i okolic. Jest wydawane przez Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
Redaktor naczelny „Rocznika Tarnowskiego” dziękował osobom, które przyczyniły się do powstania publikacji, doceniając ich poświęcony czas, wkład pracy i zaangażowanie. Przybliżył również zawartość wydania: – 24. tom składa się z trzech części. To dziewięciu redaktorów, trzydziestu trzech autorów, trzydzieści dziewięć artykułów, a cała treść zawarta została na 260 stronach – wyliczał Mieczysław Czosnyka.
W 24. tomie „Rocznika Tarnowskiego” przeczytamy wspomnienia poświęcone Stanisławowi Potępie, komunikaty z konferencji konserwatorów w Jeżowie oraz tzw. miscellanea. Wśród tytułów rozpraw i artykułów znajdziemy następujące treści: „Historia poczty w Tarnowie w okresie staropolskim”, „Renesansowe kamienice przy Rynku nr 20 i 21 w Tarnowie. Historia i konserwacja”, „Społeczność żydowska miasta Tuchowa do 1939 r.”, „Tetmajerowie ochotniccy”, „Józef Gabriel Męciński h. Poraj (1839–1921) – w 180. rocznicę urodzin. Szkic biograficzny”, „Ksiądz Franciszek Leśniak (1846–1915) – poeta, malarz, nauczyciel”, „Rodziny tarnowskie w przededniu niepodległości 1918 r.”, „Tak narodziło się „Temi”.
W trakcie krótkiej sesji naukowej towarzyszącej promocji publikacji rozwinięto kilka wątków zawartych w 24. tomie „Rocznika Tarnowskiego”, w tym historię pierwszych lat funkcjonowania „TEMI”. Ryszard Lis, jeden z inicjatorów i założycieli tygodnika zdradził skąd swoją nazwę wziął Galicyjski Tygodnik Informacyjny: – Zastanawiając się nad nazwą nowego pisma, chcieliśmy wzbogacić zapis „TMI”, który rozwijał skrót roboczej nazwy „Tarnowski Magazyn Ilustrowany”. Po dłuższych namysłach zdecydowaliśmy się na wprowadzenie pewnego nieszablonowego zapisu, dodając między litery „T” a „M” symbol „ (e) ”, który miał nawiązywać do (e) lastyczności, (e) lokwencji, (e) mocji, czy innych pozytywnych skojarzeń rozpoczynających się na literę „e”. Nazwa T (e) MI przyjęła się i funkcjonuje do dnia dzisiejszego”.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o