Witos – premier z Wierzchosławic

0
41
REKLAMA

„Cud Wisły poprzedził cud jedności. Bez drugiego nie byłoby pierwszego” – tak o słynnym zwycięstwie pod Warszawą wojsk polskich nad wojskami Rosji bolszewickiej w wojnie 1920 roku mówił Wincenty Witos – premier z Wierzchosławic. Wydarzenia sprzed 92 lat przypomina wystawa „Wincenty Witos – Premier Rządu 1920”, otwarta w połowie sierpnia w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Olbrzymią część ochotników biorących udział w walce stanowili chłopi. Aby zachęcić ich do służby wojskowej, na premiera powołano przywódcę ruchu ludowego. – Wincenty Witos pisał w swoich wspomnieniach, że do jego rodzinnej wioski, do Wierzchosławic, przyjechał autem specjalny kurier – oficer Józefa Piłsudskiego, i wręczył mu list z poleceniem natychmiastowego przyjazdu do Warszawy. Pod koniec lipca 1920 roku powołano koalicyjny Rząd Obrony Narodowej z Witosem jako premierem na czele. To ważne wydarzenia – mówi Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Korzystając ze zbiorów muzealnego oddziału w Wierzchosławicach, przygotowano niewielką ekspozycję w Tarnowie. Wystawa omawia szerokie tło zdarzeń politycznych i militarnych, dziejących się od wiosny 1920 roku, a więc od zajęcia przez wojska polskie Kijowa, do układów pokojowych zawartych z bolszewikami w Rydze w 1921 roku. – Ekspozycję stanowi głównie prasa, zdjęcia, przedmioty i dokumenty z lat 1920‑1921, będące w posiadaniu wierzchosławickiego muzeum. Zobaczyć też można m.in. najwyższe polskie odznaczenie państwowe – Order Orła Białego, który Wincenty Witos otrzymał w 1921 roku. Aranżację ekspozycji dopełniają polskie plakaty propagandowe z okresu wojny, jest także kurtka munduru hallerczyka, „błękitnego” żołnierza Ochotniczej Armii gen. Hallera – opowiada Andrzej Szpunar.
Jak dodaje dyrektor tarnowskiego muzeum, wystawa zawiera pewną ciekawostkę. Otóż na kilka dni przed bitwą warszawską Józef Piłsudski przeżył moment załamania i na ręce premiera Witosa złożył dymisję z funkcji Naczelnika Państwa. Witos rezygnacji nie przyjął, zamykając dokument w szafie pancernej. Po zwycięskiej bitwie oddał dokument Piłsudskiemu. – Wcześniej jednak Witos sporządził odpis pisma, który miał w swoim posiadaniu aż do 1926 roku. Dokument skradziono z gospodarstwa Witosów. Ale na wystawie pokazujemy odtworzony dokument, gdyż treść pisma Piłsudskiego zachowała się we wspomnieniach Wincentego Witosa.
Wystawę przygotowaną przez Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach można oglądać w głównej siedzibie tarnowskiego muzeum przy Rynku 20‑21 do końca września.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o