Listy do Redakcji

Napisz list do redakcji lub wyraź swoją opinię na jakiś temat. Wszystkie nadesłane listy będą publikowane na naszej stronie internetowej, a te najciekawsze w papierowym wydaniu tygodnika. Podane w formularzu dane osobowe są tylko do wiadomości redakcji i nie są nigdzie ujawniane.

  Twoje imię i nazwisko: *

  Adres e-mail: *

  Temat

  Treść listu: *

  Podpis do listu, który zostanie opublikowany.

  Załączniki:

  Wysyłając swoje dane osobowe w formularzu ,,Listy do Redakcji”, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu i zakresie niezbędnym do zamieszczenia ogłoszenia w TEMI Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zlecenia oraz po jego zakończeniu, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administratorem danych osobowych jest ŚWIT Sp. z o.o. z siedzibą w  Tarnowie, ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów.