Czy nauczyciele muszą strajkować?

0
55
REKLAMA

Po zapoznaniu się z artykułem „Nauczyciele chcą strajku” z ostatniego numeru TEMI pragnę podzielić się swoją refleksją na temat stanu edukacji i sytuacji nauczycieli w naszym mieście i kraju.

REKLAMA

Często podnosi się fakt, iż w związku z niżem demograficznym powinniśmy likwidować szkoły, sytuacja ta pozwolić może na funkcjonowanie mniej licznych klas, w których byłby lepszy kontakt ucznia z nauczycielem, co zapewne przełożyłoby się na lepsze wyniki w nauce. Takie klasy to właściwa forma edukacji; nie zaś ta, którą zapamiętaliśmy z dawnych lat, gdy w klasach było po 40 uczniów, a dzieci uczyły się na zmiany. Ponadto takie rozwiązanie pozwoliłoby na utrzymanie wielu szkół do czasu wzrostu liczby urodzeń.
Pamiętajmy także, że to państwo jest odpowiedzialne za poziom i możliwości edukacyjne społeczeństwa i pochopne przekazywanie szkół innym, niepublicznym podmiotom jest chyba nieroztropne.
Wszyscy odnoszą się chętnie do zarobków i czasu pracy nauczycieli. Zauważyć chcę, iż pensje nauczycieli, choć nie najniższe, ale od trzech lat nie wrastają i nie wzrosną także w 2015 roku. Także, jak wspomniano w artykule, wg badań MEN prowadzonych przez ostatnie trzy lata, nauczyciel nie pracuje 18 godzin, ale średnio 46 godzin 46 minut w tygodniu, gdyż bardzo dużo czasu nauczyciele poświęcają papierowej biurokracji, zamiast zajmowaniem się uczniami. Te fakty w innym świetle stawiają pracę i wynagrodzenia nauczyciela. Zwłaszcza że nauczyciele będą przechodzić na emerytury w wieku 67 lat, a do tej pory mogli w wieku w 55 lat, po 30 latach pracy.
Nie zapominajmy jednak, że szkoły to nie tylko nauczyciele. Pensje szkolnej administracji i obsługi, np. sprzątaczek, woźnych, konserwatorów itp., są drastycznie niskie. I być może temu też powinno się poświęcić więcej miejsca w publicznej debacie.
Nawiązując jednak do tytułu artykułu… Nauczyciele nie chcą strajkować, ale okazać się może, że będzie to jedyna droga by ich problemy były zauważone.

Henryk Łabędź
Zastępca przewodniczącego Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”

REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments