Idea słuszna, lokalizacja fatalna

W Urzędzie Miasta Tarnowa pojawił się projekt, aby w Parku Sanguszków w budynku po byłym internacie powstał Zakład Aktywności Zawodowej oraz Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Idea bardzo słuszna, osobiście już w 2008 roku zgłaszałem konieczność budowy takiego obiektu w ramach Parku Zdrowia. Niemniej lokalizacja obydwu instytucji w zdegradowanym obiekcie byłego internatu jest co najmniej niefortunna.
We wspaniałym parku, którego historia sięga XVIII wieku, zbudowano w 1970 r.  internat. Jest to ewidentna budowa czasów PRL, gdy niszczono wszelkie ślady i tradycje historyczne, w pałacach i dworkach zawłaszczonych przez komunistów tworzono cokolwiek lub popadały w ruinę. Budowa internatu wpisała się w ten trend. Obecnie, zamiast zburzyć zniszczony i od lat opustoszały „pomnik” socjalizmu, zrekonstruować park oraz otoczenie dawnego pałacu Sanguszków, proponuje się remont budynku za kilkanaście milionów, co utrwali na lata stan obecny, ten jaki jest, każdy widzi.
Tarnów ma co najmniej kilkanaście lokalizacji lepszych na zmaterializowanie tej słusznej idei przywołanej na początku.
Czy konserwator zabytków zgodził się na takie działanie? Jeżeli tak, to brak słów komentarza.

REKLAMA

Andrzej Witek, Tarnów
Członek Rady Osiedla Starówka

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o