Nie wycinajcie nam drzew!

REKLAMA

List otwarty Towarzystwa Przyjaciół Mościc do władz Tarnowa
W 2002r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Mościc, którego jednym z głównych celów była i jest promocja dzielnicy, dbałość o zachowanie charakteru zgodnego z jej pierwotnym założeniem. Dlatego nie możemy biernie przyglądać się działaniom zmierzającym do dewastacji naszego osiedla zaprojektowanego w latach 30. ubiegłego wieku jako dzielnica-ogród.
Do dziś Mościce przez wiele fachowych środowisk opiniotwórczych w całej Polsce stawiane są za wzór najlepszych rozwiązań urbanistycznych i ekologicznych.
Organy administracji samorządowej deklarowały współpracę z organizacjami społecznymi przy podejmowaniu decyzji dotyczących Mościc. (…) Niestety, w ostatnich latach szereg działań świadczyło i świadczy o lekceważeniu statutowych organów społecznych i samorządowych. Przypomnijmy: w sposób bezmyślny i bez racjonalnego uzasadnienia dokonano masowej wycinki drzew (…) wycięto ponad 200 drzew na terenie Mościc. (…) W parku im. E. Kwiatkowskiego wycięto 141 drzew, nie bacząc, iż jest to część zabytkowego zespołu urbanistycznego (…).
Ostatnie dni przyniosły dalsze, niepowetowane straty! Na ulicy E. Kwiatkowskiego przeznaczono do wycinki około 200 drzew, w tym 80 – letnie lipy, naruszając tym zabytkowy zespół architektoniczno‑urbanistyczny.
Nie sprzeciwialiśmy się inicjatywie budowy ścieżek rowerowych służących ekologii i zdrowemu stylowi życia mieszkańców. Rozumiemy również konieczność budowy łącznika z autostradą. Uważamy jednak, że inwestycje te nie mogą bezpowrotnie niszczyć charakteru naszej dzielnicy i wymagają społecznej konsultacji! Dokonująca się „rzeź drzew” powoduje wzburzenie i wielką dezaprobatę mieszkańców Mościc, szczególnie tych, którzy mieszkają tu od wielu lat, związani są z tym miejscem i pielęgnują piękną ideę dzielnicy‑ogrodu.
Towarzystwo Przyjaciół Mościc kilkakrotnie wypowiadało się krytycznie na ten temat, motywując swe stanowisko argumentami nie tylko emocjonalnymi, ale przede wszystkim historycznymi, urbanistycznymi i krajobrazowymi. Organy administracji samorządowej zapewniały o współpracy z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami. Niestety, raz jeszcze stwierdzamy, że jesteśmy lekceważeni i oszukani!
Dlaczego podejmowane decyzje uniemożliwiają działania interwencyjne?
Dlaczego burzy się społeczny ład? W czyim interesie tworzy się sytuację „faktów dokonanych”? Żądamy zaprzestania dalszej dewastacji Mościc i konsultowania kolejnych zamierzeń z naszą mościcką społecznością.

REKLAMA

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Mościc
Barbara Brożek – Czekańska – prezes zarządu
Anna Krakowska – wiceprezes
Andrzej Wróżek – wice prezes(skróty pochodzą od redakcji)

REKLAMA

Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments