Remontowe uwagi z ul. Krakowską w tle

Pan Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa
Dziękuję uprzejmie za zaproszenie na spotkanie z tarnowskimi przedsiębiorcami, poświęcone problemom związanym z naprawą nawierzchni ulicy Krakowskiej, co z pewnością wywoła wiele uciążliwości dla mieszkańców i przedsiębiorców, nie tylko działających w otoczeniu planowanego remontu. Ponieważ nie będę mógł wziąć udziału w planowanym spotkaniu, przesyłam, również do innych zaproszonych, kilka uwag wynikających z własnych obserwacji, m.in. ostatniego remontu ulicy Krakowskiej (od Narutowicza do Dworcowej).
Przy tym remoncie zostały popełnione następujące błędy: czas trwania określony w planie na cztery miesiące był – z niezrozumiałych względów – za długi. Według specjalistów co najmniej o półtora miesiąca. Remont prowadzony był przeważnie przez kilka godzin dziennie, były długie okresy, gdy na budowie nic się nie działo, z wyjątkiem drobnych prac. Były też sytuacje, gdy nikt nie pracował. W efekcie nawet ten przydługi okres określony w pierwotnych planach remontu okazał się za krótki dla zrealizowania inwestycji.
Jakie wnioski? Kontrakt na remont powinien unikać wymienionych przeze mnie błędów, tzn. praca powinna trwać po 12 godzin na dobę w sposób ciągły, odpowiednio zorganizowany, co oznacza, że do kontraktu winien być załączony ściśle określony harmonogram prac po uprzednim przygotowaniu przez firmę odpowiednich materiałów i odpowiednio wyposażonych pracowników. Harmonogram ten powinien być przedmiotem konsultacji 17 marca br., bo tylko wtedy takie spotkanie będzie miało sens! Kontrakt powinien zawierać konkretną odpowiedzialność wykonawcy i Urzędu Miasta Tarnowa, np. powinny być określone niefikcyjne kary umowne. Z przetargu powinny być wykluczone firmy, które „wsławiły się” łapówkarstwem i niesolidnością podczas byłych i obecnych remontów.
Istotny jest termin rozpoczęcia prac remontowych ze względu na wygodę i interesy mieszkańców – optymalnym terminem rozpoczęcia prac przy naprawie górnej części ul. Krakowskiej są tegoroczne wakacje.
Niesłychanie istotna jest kontrola jakości wykonywanych prac, aby uniknąć takiego nieszczęścia jak w przypadku poprzednich remontów tego odcinka czy np. ulicy Czarna Droga w Mościcach, na której nawierzchnia przypomina pajęczynę, a była wykona stosunkowo niedawno.
Przypominam, że w naszym mieście udała się np. inwestycja drogowa bodajże za prezydentury pana Józefa Rojka – przebicie ulicy Słonecznej do ulicy Słowackiego wykonane w tamtym czasie jeszcze dzisiaj prezentuje się bardzo dobrze.

REKLAMA

Zbigniew Kupiec

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o