Znowu się nie udało

REKLAMA

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Małopolski i brak należnego w nim dla Tarnowa miejsca pokazuje, że działania zorganizowane, czyli: wyznaczenie celu, planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola, są w naszym mieście obce.
Celem (czy dla wszystkich?) jest przywrócenie naszemu miastu pozycji ważnego regionalnego ośrodka – drugiego miasta w Małopolsce. Jako ważny element planowania przedstawiliśmy „Projekt Tarnów 2.0”, na który zareagowało wielu tarnowian widzących wypunktowane przez nas zagrożenia, władze miejskie nie wykazały (oprócz krytyki) zainteresowania. A przecież „Tarnów 2.0” to program otwarty, który w ramach rozmów i dyskusji należy doskonalić i uzupełniać.

REKLAMA

Na spotkaniach z cyklu „Porozmawiajmy o Tarnowie” mówiliśmy o konieczności domagania się większego finansowania Tarnowa z budżetu województwa małopolskiego, sugerowaliśmy potrzebę lokowania w Tarnowie różnych instytucji, np. Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej, o którym głośno było ostatnio, to bardzo zbliżony do naszego pomysłu projekt. W Tarnowie o tworzeniu Instytutu dowiedzieliśmy się z mediów o wiele za późno, aby skutecznie działać na rzecz jego umiejscowienia w mieście.
Podobnie ma się rzecz z przygotowywanym od miesięcy Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Małopolski, o którym mało kto w Tarnowie wiedział. W takich sprawach rękę na pulsie powinien trzymać prezydent i miejski urząd zatrudniający przecież kilkuset pracowników. Powinni organizować, przygotowywać analizy, propozycje, plany działania i sugestie – również dla innych. Powinni także z odpowiednim wyprzedzeniem lobbować, motywować, szukać sojuszników, korzystać z doświadczeń i możliwości radnych miejskich, wojewódzkich i parlamentarzystów. Tego wszystkiego brak, a efekty widać gołym okiem.
Aby osiągać sukcesy, trzeba pracować zespołowo, wysłanie pisma zwykle nie wystarcza. Nie pomaga też oburzenie i wpisy na Facebooku.
Panie Prezydencie, w pojedynkę dzisiaj niewiele da się osiągnąć. Dzisiaj ceni się pracę zespołową.

Za Radę Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie
Zbigniew Proć
Prezes IP‑H

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o