Nie będzie można nie przyjąć mandatu?

0
150
Policjant Prędkość
fot. Paweł Topolski
REKLAMA

W rządowych planach nowych aktów prawnych pojawił się projekt ustawy w sprawach o wykroczenia, który zakłada zniesienie prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Projekt złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, a ma on ich zdaniem usprawnić postępowania o wykroczenia.

Śledzący w internecie nadchodzące zmiany prawne odkryli na rządowych stronach kontrowersyjny projekt zmian w ustawie „Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia”. Kontrowersyjny, gdyż wśród planowanych zmian zapisów ustawy znaleźć można zapis znoszący prawo do odmowy przyjęcia mandatu, skutkujący – wraz z zapisem mówiącym, że grzywnę uważa się za nałożoną takim mandatem z chwilą jego odbioru przez ukaranego – tym, że chcąc uniknąć zapłaty trzeba będzie zaskarżyć do sądu decyzję o jego nałożeniu. Dopiero po wniesieniu odwołania sąd mógłby wstrzymać wykonanie zaskarżonego mandatu karnego.

REKLAMA

To odwraca sytuację, gdzie to organ nakładający mandat, w przypadku odmowy przyjęcia kary przez kierującego, musiał kierować sprawę do sądu z wnioskami o ukaranie tej osoby. Tak więc według wnioskujących o zmiany w ustawie, mają one na celu usprawnienie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odciążenie sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznawaniem spraw o wykroczenia. Odciążyłoby to funkcjonariuszy od składania dużej liczby wniosków o ukaranie, na rzecz przekazania do sądu materiałów sprawy.

Do ustawy wpisano także, że mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty jej nałożenia tym mandatem oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie.

Rzeczywistym skutkiem takiej zmiany będzie zdecydowane zmniejszenie liczby decyzji, kierujących o nieprzyjęciu mandatu w obliczu wizji samodzielnego zgłoszenia zaskarżenia decyzji funkcjonariuszy do sądu. Nie dla każdego jest to możliwe we własnym zakresie, a koszt ewentualnej pomocy prawnej może być wyższy niż kwota mandatu.

Projekt noweli wpłynął do Sejmu w piątek, 8 stycznia tego roku, a według jej zapisów nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments