Koronawirus – RAPORT z Małopolski [AKTUALIZACJA]

1
2563

Zwiększa się liczba osób zarażonych niebezpiecznym wirusem w województwie małopolskim. Dane aktualizowane są na bieżąco na podstawie raportu Wojewody Małopolskiego.


15.04.2020 godz. 10:00
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnym ozdrowieńcu z naszego województwa. Jest to starsza kobieta z Krakowa, która przebywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie jest 8 kobiet i 6 mężczyzn, w wieku od 5 do 77 lat, z Krakowa (6 osób), powiatu myślenickiego (2 osoby), krakowskiego (1 osoba), limanowskiego (3 osoby) oraz wielickiego (2 osoby).
Aktualnie 1 osoba jest hospitalizowana, pozostałe przebywają w izolacji.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 551 osób.

Niestety musimy również poinformować o śmierci 56-letniej kobiety, mieszkanki powiatu proszowickiego, która przebywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Zmarła miała choroby współistniejące.
Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 14.12.04.2020 godz. 17:00
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnym ozdrowieńcu z naszego województwa. Jest to mężczyzna w sile wieku z powiatu wielickiego, który przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie jest 11 kobiet i 10 mężczyzn, w wieku od 21 do 66 lat, z Krakowa (4 osoby), Tarnowa (3 osoby), powiatu bocheńskiego (5 osób), suskiego (5 osób), krakowskiego (2 osoby), myślenickiego (1 osoba) i wielickiego (1 osoba).
Aktualnie 3 osoby są hospitalizowane, a pozostałe przebywają w izolacji.
Jednocześnie informujemy, że w dotychczasowych zestawieniach WSSE dwie osoby zostały zdublowane – raport został skorygowany.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 504 osób.
Niestety musimy również poinformować o śmierci 75-letniego mieszkańca Krakowa, który przebywał w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 11. 11.04.2020 godz. 17:30
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa Są to kobieta w sile wieku z powiatu dąbrowskiego oraz kobieta i mężczyzna w sile wieku z powiatu wielickiego. Przebywali oni w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie jest 8 kobiet i 8 mężczyzn, w wieku od 18 do 87 lat, z Krakowa (7 osób), powiatu wielickiego (3 osoby), suskiego (3 osoby), krakowskiego, limanowskiego i bocheńskiego (po 1 osobie). Aktualnie 4 osoby są hospitalizowane, a pozostałe przebywają w izolacji.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 485 osób.
Niestety musimy również poinformować o śmierci 69-letniej mieszkanki powiatu bocheńskiego, która przebywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 10.

11.04.2020 godz. 10:00
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnym ozdrowieńcu z naszego województwa. Jest to kobieta w sile wieku z powiatu myślenickiego, która przebywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie jest 10 kobiet i 7 mężczyzn, w wieku od 8 do 70 lat, z Krakowa (6 osób), powiatu bocheńskiego (7 osób), myślenickiego (3 osoby) i brzeskiego (1 osoba).
Aktualnie 2 osoby są hospitalizowane, a pozostałe przebywają w izolacji.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 469 osób.

8.04.2020 godz. 18:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie jest 10 kobiet i 8 mężczyzn, w wieku od 24 do 75 lat, z Krakowa (6 osób), Nowego Sącza (1 osoba), powiatu limanowskiego (4 osoby), wielickiego (4 osoby), nowosądeckiego (1 osoba), suskiego (1 osoba) i dąbrowskiego (1 osoba).
11 osób z tej grupy przebywa w izolacji, a pozostałe są hospitalizowane.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 398 osób.

6.04.2020 godz. 17:40
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie jest 1 kobieta i 7 mężczyzn, w wieku od 17 do 69 lat, z Krakowa (3 osoby), powiatu wielickiego (2 osoby), bocheńskiego (1 osoba), brzeskiego (1 osoba) i gorlickiego (1 osoba).
3 osoby z tej grupy przebywają w izolacji, a pozostałe są hospitalizowane.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 349 osób.5.04.2020 godz. 10:00
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie jest 8 kobiet i 4 mężczyzn, w wieku od 22 do 77 lat, z Krakowa (1 osoba), z powiatu brzeskiego (3 osoby), dąbrowskiego (2 osoby), wielickiego (2 osoby), wadowickiego (2 osoby) oraz powiatów: suskiego i myślenickiego (po 1 osobie).
3 osoby z tej grupy są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji.
Jednocześnie informujemy, że w dotychczasowych zestawieniach WSSE była wskazywana jedna osoba, którą wskazywała też inspekcja z innego województwa. Dlatego ten przypadek został usunięty z raportu dla Małopolski.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 319 osób.

Z przykrością informujemy również o śmierci dwóch osób: 84-letniego mieszkańca Krakowa (przebywał on w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie) oraz 41-letniej mieszkanki powiatu wadowickiego, która była hospitalizowana w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Oboje posiadali choroby współistniejące.
Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 7.

4.04.2020 godz. 18:00
Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o dwóch ozdrowieńcach z naszego województwa (czyli osobach niemających objawów choroby, ale mogących jeszcze zarażać – ozdrowieniec nie jest jeszcze osobą zdrową). Są to: młody mężczyzna i kobieta w sile wieku, którzy przebywali w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Informujemy zarazem, że ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie jest 16 kobiet i 17 mężczyzn, w wieku od 14 do 89 lat, z Krakowa (5 osób), z Tarnowa (1 osoba), powiatu bocheńskiego (6 osób), wielickiego (16 osób), brzeskiego (2 osoby) oraz powiatów: olkuskiego, wadowickiego i myślenickiego (po 1 osobie).
12 osób z tej grupy jest hospitalizowanych pozostałe przebywają w izolacji.
Jednocześnie informujemy, że w poprzednim zestawieniu WSSE omyłkowo wskazana była jedna osoba z Krakowa.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 308 osób.

4.04.2020 godz. 10:00
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie jest 2 mężczyzn i 12 kobiet, w wieku od 26 do 63 lat, z Krakowa (7 osób), powiatu brzeskiego (4 osoby) oraz powiatów: wielickiego, proszowickiego i krakowskiego (po 1 osobie).
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 276 osób.

3.04.2020 godz. 22:00
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie są 3 kobiety i 1 mężczyzna, w wieku od 45 do 68 lat, z powiatu myślenickiego (3 osoby) i bocheńskiego (1 osoba).
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 262 osób.3.04.2020 godz. 17:00
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie jest 16 kobiet i 6 mężczyzn, w wieku od 9 do 78 lat. 10 osób mieszka powiecie limanowskim, 5 w powiecie brzeskim, 3 w Krakowie, 2 w powiecie krakowskim, 1 w powiecie wadowickim, 1 w powiecie dąbrowskim.
Wśród nowo potwierdzonych przypadków jest również 84-letni mężczyzna z powiatu wielickiego, który zmarł w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Jak potwierdzono, przyczyną jego śmierci był COVID-19.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 258 osób.

2.04.2020 godz. 20:00
Mamy 26 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, czyli ich aktualna liczba wynosi 235.

W tej grupie 26 osób jest 16 kobiet i 10 mężczyzn, w wieku od 2 do 82 lat. 9 osób mieszka w Krakowie, 10 w powiecie bocheńskim, 2 w powiecie brzeskim, 1 w powiecie tarnowskim, 4 w powiecie krakowskim.
Informujemy również o śmierci trzech osób, w przypadku których potwierdzono, że przyczyną ich zgonu była choroba COVID-19: 61-letniego mieszkańca Krakowa, 56-letniego mieszkańca powiatu oświęcimskiego (przebywali oni w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie) oraz 87-letniej mieszkanki powiatu limanowskiego, która była hospitalizowana w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 4.

1.04.2020 godz. 14:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 9 osób.
W tej grupie jest 7 osób z Krakowa (osoba niepełnoletnia, młoda kobieta, młody mężczyzna, 2 kobiety w sile wieku, mężczyzna w sile wieku i starsza kobieta) oraz po 1 jednej osobie z powiatu bocheńskiego (młody mężczyzna) i powiatu wielickiego (mężczyzna w sile wieku).
Wszystkie te osoby przebywają w izolacji.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 209 osób.

1.04.2020 godz. 9:00
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie są:
– 2 starsze osoby z powiatu limanowskiego (mężczyzna i kobieta),
– 2 osoby z powiatu bocheńskiego (starsza kobieta i mężczyzna w sile wieku),
– po 1 osobie z Krakowa (kobieta w sile wieku), Tarnowa (mężczyzna w sile wieku), powiatu olkuskiego (młoda kobieta) i powiatu wielickiego (młody mężczyzna).
Aktualnie 3 osoby są hospitalizowane, a 5 przebywa w izolacji.
Jednocześnie przekazujemy, że w ostatnich komunikatach wśród zakażonych mieszkanka powiatu wielickiego została omyłkowo wskazana podwójnie (aktualna liczba potwierdzeń zakażenia wśród mieszkańców powiatu wielickiego to 35).
Wśród nowo potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 jest też 87-letnia mieszkanka powiatu limanowskiego, która zmarła w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Jeżeli do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zostanie przekazane potwierdzenie, że przyczyną zgonu tej osoby była choroba zakaźna COVID-19, będzie to podstawą do ujmowania tego zgonu w prezentowanych statystykach. Przypomnijmy. Sanepid nie decyduje o przyczynie zgonu. Jeżeli służby medyczne ocenią, że przyczyną zgonu jest COVID-19, przekazują tę informację do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na specjalnym formularzu (ZLK-5 – zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej). Informacje z Powiatowej Stacji są przekazywane do WSSE, a z WSSE do MUW.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 200 osób.

31.03.2020 godz. 8:40
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 11 osób.
W tej grupie jest 3 mieszkańców Krakowa (młoda kobieta, kobieta i mężczyzna w sile wieku), 1 osoba z Tarnowa (młody mężczyzna) oraz mieszkańcy powiatów: krakowskiego (2 młode kobiety i mężczyzna w sile wieku), wielickiego (starsza kobieta), tarnowskiego (kobieta w sile wieku), proszowickiego (starsza kobieta), brzeskiego (młoda kobieta).
Aktualnie 4 osoby przebywają w izolacji, a 7 jest hospitalizowanych.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 185 osób.

30.03.2020 godz. 14:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 19 osób.
W tej grupie jest:
– 7 osób z Krakowa (2 młodych mężczyzn, 1 młoda kobieta oraz 4 kobiety w sile wieku),
– 5 osób z powiatu wielickiego (2 kobiety w sile wieku i 3 mężczyzn w sile wieku),
– 2 osoby z powiatu krakowskiego (2 kobiety w sile wieku),
– 2 osoby z powiatu brzeskiego (2 kobiety w sile wieku),
– 1 osoba z powiatu bocheńskiego (młoda kobieta),
– 1 osoba z powiatu oświęcimskiego (mężczyzna w sile wieku),
– 1 osoba z powiatu dąbrowskiego (mężczyzna w sile wieku).
Aktualnie 2 osoby z tej grupy są hospitalizowane, a pozostałe 17 osób przebywa w izolacji domowej.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 174 osób.

30.03.2020 godz. 9:00
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 5 osób.
W tej grupie jest kobieta w sile wieku z Krakowa oraz mieszkańcy powiatu brzeskiego (starsza kobieta, 2 kobiety w sile wieku oraz mężczyzna w sile wieku).
Aktualnie 1 osoba jest hospitalizowana, a 4 przebywają w izolacji domowej.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 155 osób.

29.03.2020 godz. 20:00
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób: mężczyzny w sile wieku z Krakowa, kobiety w sile wieku z Krakowa, kobiety w sile wieku z powiatu wielickiego, osoby niepełnoletniej z powiatu gorlickiego i mężczyzny w sile wieku z powiatu nowosądeckiego. Aktualnie 3 osoby przebywają w izolacji domowej, a 2 są hospitalizowane.
Jednocześnie przekazujemy, że w ostatnich komunikatach wśród zakażonych omyłkowo mieszkanka Tarnowa została wskazana podwójnie (aktualna liczba potwierdzeń zakażenia wśród tarnowian: 3).
Wśród nowo potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 jest też 89-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego, który zmarł w Szpitalu w Myślenicach. 
Potwierdzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zostało przekazane do Szpitala już po jego śmierci. Potwierdzono, że była ona spowodowana chorobą COVID-19. Zmarły miał choroby współistniejące.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 150 osób.

29.03.2020 godz. 14:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 22 osób.
W tej grupie jest kobieta w sile wieku z powiatu nowosądeckiego i 8 osób z Nowego Sącza (starsza kobieta, młoda kobieta, 2 młodych mężczyzn i 4 osoby niepełnoletnie).
W tej grupie jest też 7 osób z powiatu wielickiego (młoda kobieta, młody mężczyzna, 2 kobiety w sile wieku, mężczyzna w sile wieku, starsza kobieta i starszy mężczyzna).
Zakażenie koronawirusem potwierdzono również u starszego mężczyzny z Krakowa, mężczyzny w sile wieku z powiatu krakowskiego, kobiety w sile wieku z Tarnowa, mężczyzny w sile wieku z powiatu tarnowskiego, starszego mężczyzny z powiatu brzeskiego i starszego mężczyzny z powiatu bocheńskiego.
Aktualnie 16 osób z tej grupy przebywa w izolacji domowej, a 6 jest hospitalizowanych.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 145 osób.

29.03.2020 godz. 9:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 11 osób.
W tej grupie jest:
– 5 osób z Krakowa (1 kobieta i 2 mężczyzn w sile wieku, 1 młody mężczyzna oraz 1 niepełnoletni),
– 4 osoby z powiatu brzeskiego (2 kobiety i 1 mężczyzna w sile wieku oraz 1 młoda kobieta),
– 1 osoba z powiatu wielickiego (mężczyzna w sile wieku),
– 1 osoba z Tarnowa (starsza kobieta).
Aktualnie 2 osoby z tej grupy są hospitalizowane, a pozostałe 9 przebywa w izolacji domowej.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 123 osób.

28.03.2020 godz. 20:00
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 3 osób.
W tej grupie jest mężczyzna w sile wieku z Krakowa, starsza kobieta z powiatu limanowskiego i kobieta w sile wieku z powiatu gorlickiego.
2 osoby przebywają w izolacji domowej. Jedna osoba jest hospitalizowana.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 112 osób.

28.03.2020 godz. 14:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 4 osób – mieszkańców powiatów: bocheńskiego (kobieta w sile wieku), krakowskiego (młoda kobieta i młody mężczyzna) oraz myślenickiego (osoba niepełnoletnia).
3 osoby pozostają w izolacji domowej, a jedna w hospitalizacji.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 109 osób.

28.03.2020 godz. 9:00
Aktualnie w Małopolsce mamy 105 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Najmłodsza zakażona osoba ma 12 lat, najstarsza 83 lata.  Najwięcej zakażonych pochodzi z Krakowa (45 osób), powiatu wielickiego (14 osób) i powiatu krakowskiego (8 osób). Największą grupę wśród zakażonych stanowią osoby w przedziale wieku 41-50 lat, a także 51-60 i 61-70 lat (odpowiednio: 22 i po 21 osób). Wśród 105 potwierdzonych przypadków jest 57 mężczyzn i 48 kobiet.

Spora część osób, u których potwierdzono zakażenie, czuła się na tyle dobrze lub nie miała objawów, że aktualnie pozostaje w izolacji domowej. Hospitalizowani przebywają  głównie pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (50 osób), niewielka grupa aktualnie jest też w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie. Większość z nich jest w dobrym lub stabilnym stanie. Stan czterech osób określa się jako ciężki.
Aktualnie najczęściej źródłem zakażenia jest kontakt z potwierdzonym przypadkiem. Część osób zakaziła się, przebywając za granicą: we Włoszech, Austrii, Francji, USA, Norwegii, Anglii, Finlandii, a także z Niemczech czy w Meksyku.
Do tej pory w Małopolsce wykonano prawie 2400 badań laboratoryjnych. Badania w laboratorium w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II rozpoczęliśmy 12 marca. Od 12 do 28 marca wykonano tam 1310 badań. Prowadzi je też Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W okresie od 18 do 28 marca wykonano tam 1035 badań. 30 badań wykonano też w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

105 OSÓB ZAKAŻONYCH, W TYM:
– kobiety 48
– mężczyźni 57

PODZIAŁ WIEKOWY OSÓB ZAKAŻONYCH
wiekilość
0 – 100
11 – 173
18 – 3015
31 – 4013
41 – 5022
51 – 6021
61 – 7021
71 – 809
81 – 901
91 –0
Razem105

 

PRZYPADKI ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM – z podziałem na powiaty:
miasto Kraków45
miasto Nowy Sącz3
miasto Tarnów2
powiat bocheński4
powiat brzeski1
powiat chrzanowski1
powiat dąbrowski4
powiat gorlicki1
powiat krakowski8
powiat limanowski2
powiat miechowski0
powiat myślenicki4
powiat nowosądecki5
powiat nowotarski1
powiat olkuski0
powiat oświęcimski1
powiat proszowicki0
powiat suski0
powiat tarnowski3
powiat tatrzański0
powiat wadowicki5
powiat wielicki14
inne województwo1
ogółem105


27.03.2020 godz. 17:50

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 18 osób.
W tej grupie jest 11 osób z Krakowa (2 młode kobiety, 5 kobiet w sile wieku, 1 starsza kobieta, 2 mężczyzn w sile wieku, 1 starszy mężczyzna), po 2 osoby z powiatów: wielickiego (2 kobiety – starsza i młoda) i bocheńskiego (dwie kobiety – starsza i w sile wieku) i 3 osoby z powiatu krakowskiego (2 kobiety w sile wieku i mężczyzna w sile wieku).
13 osób z tej grupy przebywa w izolacji domowej. Pozostałe osoby zostały skierowane do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie lub już tam przebywają; jedna osoba jest w Specjalistycznym Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 93 osób.

27.03.2020 godz. 14:10
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych sześciu osób.
W tej grupie są:
– mieszkanka Krakowa w sile wieku, która pozostanie w izolacji domowej;
– mieszkaniec Krakowa w sile wieku, który pozostanie w izolacji domowej;
– mieszkanka Krakowa w sile wieku, która została skierowana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
– mieszkanka powiatu krakowskiego w sile wieku, która pozostanie w izolacji domowej;
– mieszkanka Nowego Sącza w sile wieku, która pozostanie w izolacji domowej;
– mieszkaniec Nowego Sącza w sile wieku, który pozostanie w izolacji domowej.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 75 osób.

26.03.2020 godz. 18:00
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych sześciu osób.
W tej grupie są:
– starsza kobieta z powiatu tarnowskiego, która pozostanie w izolacji domowej;
– młody mężczyzna z powiatu chrzanowskiego, który pozostanie w izolacji domowej;
– młody mężczyzna z powiatu wielickiego, który aktualnie przebywa w Specjalistycznym Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie;
– mężczyzna w sile wieku z powiatu wielickiego, który aktualnie przebywa w Specjalistycznym Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie;
– starszy mężczyzna z powiatu wielickiego, który przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie;
– mężczyzna w sile wieku z powiatu wielickiego, który przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 69 osób.

25.03.2020 godz. 18:45
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnej osoby. Tym razem chodzi o starszą kobietę z Krakowa, która przebywa w izolacji domowej i czuje się dobrze.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 52 osób.

25.03.2020 godz. 14:30
Aktualnie w Małopolsce mamy 51 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Najmłodsza zakażona osoba ma 12 lat, najstarsza 74 lata. 19 zakażonych pochodzi z Krakowa, 5 osób – z powiatu nowosądeckiego, po 4 – z powiatów dąbrowskiego i myślenickiego, po 3 – z powiatów krakowskiego, wielickiego i wadowickiego, po 2 – z Tarnowa i powiatu bocheńskiego, po 1 – z powiatów limanowskiego, nowotarskiego, gorlickiego, brzeskiego, tarnowskiego i innego województwa.
Część osób, u których potwierdzono zakażenie, czuła się na tyle dobrze lub nie miała objawów, że aktualnie pozostaje w izolacji domowej. Dlatego też obecnie liczba hospitalizowanych jest mniejsza niż liczba osób z potwierdzeniem zakażenia. Wśród hospitalizowanych są też osoby oczekujące na wynik badania.
Przypomnijmy. Co do zasady, nie każda osoba, która ma potwierdzone zakażenie koronawirusem, wymaga hospitalizacji. Jeżeli ktoś czuje się dobrze, to na podstawie wskazań lekarza może pozostać w domu (lekarz ocenia, czy jest potrzeba hospitalizacji). Nie jest to wtedy kwarantanna, a izolacja.
Jedna osoba z potwierdzonym zakażeniem przebywa w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie, pozostali pozostają pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Większość z nich jest w dobrym lub stabilnym stanie. Stan dwóch osób określa się jako ciężki stabilny.
Jeśli chodzi o źródło zakażenia, to sytuacja w tym zakresie ulega zmianie. W początkowej fazie w głównej mierze był to kontakt z osobą, która przebywała za granicą lub sam pobyt za granicą (we Włoszech, Austrii, Francji, USA, Norwegii, Anglii, Finlandii). Obecnie najczęściej źródłem zakażenia jest kontakt z potwierdzonym przypadkiem.
Do tej pory w Małopolsce wykonano prawie 1300 badań laboratoryjnych. Badania w laboratorium w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II rozpoczęliśmy 12 marca. Od 12 do 24 marca wykonano tam 854 badania. Prowadzi je też Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W okresie od 18 do 24 marca wykonano tam 407 badań.
Wobec pytań dotyczących zgonu mieszkańca powiatu bocheńskiego, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, informujemy, że osoba ta przebywała w izolacji domowej, co oznacza, że w jej przypadku lekarz, oceniając stan zdrowia, nie stwierdził potrzeby hospitalizacji. Oczywiście w sprawie ustalenia przyczyny zgonu trwają czynności stosownych organów.

24.03.2020 godz. 19:00
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnej osoby. Tym razem chodzi o mężczyznę w sile wieku – mieszkańca powiatu bocheńskiego. Jego stan jest dobry.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 49 osób.

24.03.2020 godz. 17:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych pięciu osób.
Potwierdzenia dotyczą mieszkańców Krakowa:
– starszej kobiety, która została skierowana do Szpitala Uniwersyteckiego, jej stan jest dobry,
– młodego mężczyzny, który przebywa w izolacji domowej, czuje się dobrze,
– młodego mężczyzny, który został skierowany do Szpitala Uniwersyteckiego, jego stan jest dobry,
– mężczyzny w sile wieku, który przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, jego stan jest stabilny.
Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzono również u młodego mężczyzny z powiatu nowosądeckiego, który przebywa w izolacji domowej, czuje się dobrze.

Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 48 osób.

24.03.2020 godz. 14:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych dziesięciu osób.
Potwierdzenia dotyczą mieszkańców powiatu myślenickiego: kobiety i mężczyzny w sile wieku oraz niepełnoletniego. Badania potwierdziły zakażenie także u dwojga mieszkańców powiatu wadowickiego (kobiety i mężczyzny w sile wieku) oraz dwojga niepełnoletnich mieszkańców powiatu nowosądeckiego, a także młodej kobiety z powiatu brzeskiego. Wszyscy czują się dobrze. Będą przebywać w izolacji domowej.
Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzono również u kobiety w sile wieku z powiatu wadowickiego oraz mężczyzny w sile wieku z powiatu gorlickiego. Te dwie osoby zostały skierowane do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ich stan jest stabilny.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 43 osób.

23.03.2020 godz. 20:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych dwóch osób.
Pierwsze potwierdzenie dotyczy młodej mieszkanki Krakowa, która przebywa pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jej stan jest stabilny.
Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 również u mieszkanki powiatu limanowskiego. Jest ona w sile wieku, jej stan jest stabilny. Badania wykonano w czasie, gdy pacjentka – ze względu na inne schorzenie – przebywała w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Przyczyną zakażenia był kontakt z przypadkiem potwierdzonym. Kobieta została skierowana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W Szpitalu w Limanowej zostały wdrożone odpowiednie procedury służb sanitarno-epidemiologicznych. Personel i pozostałe osoby z tzw. kontaktu zostały objęte kwarantanną.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 33 osób.

23.03.2020 godz. 12:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych czterech osób.
Pierwszy przypadek to mężczyzna w sile wieku, z powiatu krakowskiego. Jego stan jest dobry. Przebywa w izolacji domowej.
Drugi przypadek to również mężczyzna w sile wieku z powiatu bocheńskiego. I jego stan jest dobry, będzie przebywał w izolacji domowej.
Ponadto dwie zakażone osoby pochodzą z powiatu dąbrowskiego (kobieta i mężczyzna w sile wieku). Obydwoje są w dobrym stanie, pozostaną w izolacji domowej.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 31 osób.

23.03.2020 godz. 8:40
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
Pierwszy przypadek to mężczyzna w sile wieku, niepochodzący z Małopolski, który przebywał na turnusie rehabilitacyjnym w 20 Wojskowym Szpitalu Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Krynicy-Zdroju. Decyzją wojskowych służb sanitarno-epidemiologicznych około 200 osób przebywających w Szpitalu zostało objętych kwarantanną.
Zakażenie potwierdzono również u dwóch osób z Krakowa: kobiety w sile wieku i młodego mężczyzny.
Wszystkie trzy osoby są w stanie dobrym, zostały skierowane do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 27 osób.

22.03.2020 godz. 17:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych czterech osób: młodej kobiety z powiatu nowosądeckiego (będzie przebywać w izolacji domowej), mężczyzny w sile wieku również z powiatu nowosądeckiego (będzie przebywać w izolacji domowej), mężczyzny w sile wieku z powiatu nowotarskiego (przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie), mężczyzny z sile wieku z powiatu dąbrowskiego (będzie przebywać w izolacji domowej). Ich stan jest dobry.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 24 osób.

22.03.2020 godz. 12:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych czterech osób. Wszyscy będą hospitalizowani w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, ich stan jest stabilny.
W tej grupie jest młody mężczyzna z powiatu krakowskiego, młoda kobieta z Krakowa, kobieta w sile wieku w powiatu krakowskiego, kobieta w sile wieku z Krakowa.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 20 osób.

21.03.2020 godz. 18:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnej osoby. To kobieta w sile wieku z powiatu myślenickiego. Jest w stanie dobrym. Przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 16 osób.

20.03.2020 godz. 20:30
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnej osoby. To mężczyzna w sile wieku z Krakowa. Jest w stanie dobrym. Przebywa w izolacji domowej.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 15 osób. Przypomnijmy, że pierwszy przypadek potwierdzono 9 marca w Krakowie u mężczyzny, który wrócił do Polski z północnych Włoch.

Ponad 60 przypadków złamania zasad kwarantanny domowej wykryli w czwartek policjanci w woj. małopolskim. W sumie skontrolowali ponad 4,2 tys. adresów. Nieobecne w domach osoby zlokalizowano m.in. u sąsiada, na parkingu z zamiarem wyjazdu na zakupy czy w szpitalu na wizycie.

20.03.2020 godz. 11:00
Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnej osoby. To mężczyzna w sile wieku. Jak informuje Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego, zarażony jest w stanie dobrym i przebywa w izolacji domowej.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 13 osób.

20.03.2020 godz. 8:45
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych pięciu osób: dwóch kobiet i trzech mężczyzn. Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego podało najnowsze informacje o osobach dotkniętych niebezpieczną chorobą. Wśród kolejnych zarażonych są dwie osoby starsze, dwie w sile wieku i jedna młodsza. Ich stan jest stabilny. Osoby zakażone już przebywają pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie lub – według wskazań medycznych – zostaną tam przewiezione.
Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 12 osób.

19.03.2020 godz. 19:00
Mamy siódmy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Tym razem chodzi o młodą kobietę, która przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Jej stan jest stabilny.

1
Dodaj komentarz

1 Liczba komentarzy
0 Odpowiedzi
0 Obserwują
 
Komentarze z największą ilością reakcji
Najbardziej negatywny komentarz
1 Autorzy komentarzy
  Ustaw powiadomienia  
NAJNOWSZE NAJSTARSZE NAJWYŻEJ OCENIANE
Powiadom o
Mareks

Szanowna Redakcjo, polecam zawsze aktualne wykresy dla Małopolski. Śledzę od początku istnienia tej strony i zawsze mają pierwsi dane. https://koronawirusunas.pl/wojewodztwo-malopolskie Można osadzić w waszym artykule, wiele by to pomogło. Pozdrawiam