Ważne dofinansowanie dla Tuchowa

0
337
Tuchów
fot. Paweł Topolski

Pół miliona złotych przekazał Sejmik Województwa Małopolskiego na rzecz gminy Tuchów z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej Tarnowskiej, przy obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa”.

Pomoc finansowa, jaką przekazał gminie Sejmik Województwa Małopolskiego, jest bardzo istotna, gdyż umożliwi budowę wału domykającego, którego wykonanie zostało stwierdzone i narzucone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po wydaniu decyzji środowiskowej dla obwodnicy Tuchowa w 2014 r. Realizacja przedsięwzięcia musi być skoordynowana czasowo z budową obwodnicy miasta.
Zadowolenia z otrzymanej pomocy nie kryje Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa. – Realizacja takiego zadania w całości przez gminę Tuchów wykracza poza możliwości finansowe samorządu, dlatego zwróciłam się z prośbą o udzielenie przez województwo małopolskie pomocy finansowej z przeznaczeniem na ten cel. Prośba została pozytywnie rozpatrzona, za co serdecznie dziękuję Witoldowi Kozłowskiemu, marszałkowi województwa małopolskiego, Łukaszowi Smółce, wicemarszałkowi oraz wszystkim radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Szczególnie dziękuję Wojciechowi Skruchowi, przewodniczącemu Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku za wsparcie i koordynowanie udzielenia pomocy finansowej przez województwo.
Dodajmy, że obwodnicy Tuchowa wyczekują zarówno mieszkańcy miasta, jak i kierowcy korzystający z drogi wojewódzkiej nr 977. Nowa, niespełna 3-kilometrowa trasa ma wyprowadzić uciążliwy tranzyt drogowy z centrum miejscowości i poprawić bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o