Dyspensa dla wiernych diecezji tarnowskiej

0
575
Katedra
fot. Paweł Topolski
REKLAMA

Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla wszystkich, ale pamiętać trzeba, że ich celem jest troska o życie i zdrowie Polaków – przypomina w swoim komunikacie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W następstwie komunikatu ordynariusze poszczególnych diecezji udzielają wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania.

 

REKLAMA

 

Dzień po ogłoszeniu przez rząd znacznie dłuższej listy powiatów objętych strefą czerwoną i obowiązujących już nowych obostrzeń sanitarnych, w specjalnym komunikacie odniósł się do tych zmian abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zwraca się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń: „Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków”. Zachęca też ordynariuszy poszczególnych diecezji, by udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na mszy św. nie jest grzechem.

Zdecydowana większość obszaru diecezji tarnowskiej znalazła się w strefie czerwonej. Zmieniły się wytyczne dotyczące udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych. Dlatego biskup tarnowski ponownie udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Poniżej publikujemy treść dekretu biskupa Andrzeja Jeża.

Warto jeszcze dodać, że planowane na dziś, 18 października, tzw. liczenie wiernych nie odbędzie się. Z kolei Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie wstrzymuje do odwołania działalność Klubu i informuje o odłożeniu w czasie zaplanowanego i ogłoszonego już XXXV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Tarnowie.

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia:
Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2 w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).

Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos. Ten obowiązek dotyczy także członków LSO asystujących przy ołtarzu, osób zbierających składkę, a także kapłanów uczestniczących w większych koncelebrach (np. podczas pogrzebów). Wskazane byłoby również zakładanie maseczki na czas posługi w konfesjonale i udzielania Komunii św., jednak nie ma takiego obowiązku, gdyż osoby sprawujące kult religijny są z niego wyłączone. Przypominam, że osoby przyjmujące interesantów w kancelarii parafialnej oraz posługujące w ramach parafialnych bibliotek, poradni itp. również powinny mieć zasłonięte usta i nos.
Proszę, aby przy wejściach do kościoła umieścić informację dotyczącą ilości osób, które mogą w nim przebywać oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Dozowniki z płynem do dezynfekcji winny być umieszczone w kancelarii parafialnej oraz przy wejściach do kościoła, przy konfesjonałach, w zakrystii a także na kredencji w prezbiterium (lecz nie na ołtarzu) tak, aby wszyscy udzielający Komunii św. mogli zdezynfekować dłonie przed tym obrzędem.

Choć tradycyjną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust, to jednak nadal należy umożliwiać wiernym przyjmowanie jej na rękę, zapraszając w pierwszej kolejności tych, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób, lub – jeśli to możliwe – wyznaczając do tego osobnego szafarza. Proszę, by często podawać wiernym informację na ten temat (np. przed Mszą św. lub bezpośrednio przed obrzędem Komunii), zwłaszcza w niedziele i święta.

W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.
Bardzo proszę, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.
Decyzja dotycząca organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy zostanie podjęta w późniejszym terminie w oparciu o analizę stanu epidemicznego.

Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.

Z pasterskim błogosławieństwem
† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

 

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o