Finansowe dylematy rad osiedli

0
332
fot. Paweł Topolski
REKLAMA

Propozycja prezydenta Tarnowa, by zmienić statuty osiedli i poszerzyć listy zadań i potrzeb, na które rady osiedli mogą wydawać przydzielane im pieniądze, budzi sprzeciw społeczników.

REKLAMA


Do dyspozycji rad osiedli prezydent Tarnowa przeznacza co roku określoną pulę pieniędzy: na rok 2020 to ponad 4,2 mln zł. Pieniądze te są dzielone pomiędzy 16 tarnowskich osiedli. Rady osiedli mogą je wydać m.in. na infrastrukturę techniczną i ład estetyczny na danym osiedlu, na zadania z zakresu kultury i oświaty.
Tymczasem prezydent Roman Ciepiela zaproponował zmiany w statucie miasta Tarnowa i tym samym w statutach poszczególnych osiedli. Chce, by rady osiedli przeznaczały otrzymywane pieniądze także na „obsługę administracyjną i techniczną organów osiedli, w tym na przeprowadzenie wyborów do rad osiedli”. Propozycja, zdaniem prezydenta, wynika z potrzeby oszczędzania każdej złotówki, i jest elementem porządkowania spraw publicznych.
– Chcę, by radni osiedlowi mogli decydować również o wydatkach na utrzymanie rad osiedli. To poszerzenie autonomii rady osiedla. Z puli przekazywanej na każde osiedle byłyby wypłacane ryczałty w wysokości 200 zł miesięcznie dla przewodniczącego rady osiedla i przewodniczącego zarządu osiedla. Wybory do rad osiedli kosztują w sumie ok. 61 tys. zł, przeprowadzane będą teraz co pięć lat. To dla każdego osiedla wydatek rzędu niespełna 4 tys. zł co kilka lat – mówi Roman Ciepiela.
W praktyce oznacza to, że te dodatkowe wydatki uszczuplą i tak szczupłe osiedlowe budżety przeznaczane do tej pory głównie na osiedlową infrastrukturę. Osiedlowi radni są oburzeni.
– Nie ma w projekcie ani słowa o skutkach finansowych dla każdej z 16 rad osiedli. Szukanie oszczędności w działających praktycznie społecznie radach osiedli jest wielkim nieporozumieniem i prowadzi do ich marginalizacji. Rady osiedli mają już zaplanowane budżety na ten rok, zaplanowane wydatki na konkretne zadania. Zgoda na pomysł prezydenta spowoduje konieczność zmian, być może rezygnację z niektórych zadań, wyczekiwanych przez mieszkańców poszczególnych osiedli – mówi Michał Kizior, przewodniczący zarządu osiedla Chyszów.
Propozycja prezydenta będzie dyskutowana podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Sesję zaplanowano na 27 lutego.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o