Kończy się termin zgłoszeń kandydatów w wyborach do Rad Osiedli

0
251
Osiedle
fot. Paweł Topolski
REKLAMA

Jeszcze tylko przez trzy dni można zgłaszać kandydatów w zbliżających się wyborach do tarnowskich Rad Osiedlowych. Termin ich rejestracji mija w czwartek, 27 lutego. Zgłoszenia przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza podczas dyżurów w siedzibie Kancelarii Rady Miejskiej w Tarnowie przy ulicy Goldhammera – pokój 109, w godzinach od 7,30 do 15,30. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przesłać go pocztą, wówczas o jego ważności zadecyduje data stempla pocztowego.

REKLAMA

Kandydat musi przedstawić poparcie przynajmniej 20 osób uprawnionych do głosowania. Ostateczną listę kandydatów poznamy 24 marca, natomiast samo głosowanie odbędzie się pięć dni później, 29 marca w godzinach od 8 do 18. Aby było ono ważne, frekwencja wyborcza musi wynieść przynajmniej 1 procent.
Ostatnie wybory, które odbyły się w 2016 roku, nie cieszyły się dużym zainteresowaniem tarnowian, wzięło w nich udział 5,69 procent uprawnionych, jednak we wszystkich osiedlach było ono ważne, gdyż przekroczony został wymagany próg jednoprocentowy. Na terenie miasta działa aktualnie 16 rad osiedlowych. Stanowią one tzw. jednostki pomocnicze samorządu, do ich kompetencji należy między innymi wskazywanie zadań z zakresu infrastruktury technicznej na danym osiedlu, udział w projektowaniu rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o