Ośrodek kwarantanny zbiorowej powstanie w Tarnowie

0
1760
fot. ShutterStock

Poszukiwany jest personel medyczny, m.in. pielęgniarki i ratownicy medyczni. Osoby te będą pełnić dyżury w ośrodku kwarantanny zbiorowej, który jest przygotowywany w Tarnowie.
Na polecenie Piotra Ćwika, wojewody małopolskiego, w Tarnowie organizowany jest ośrodek kwarantanny zbiorowej.  Zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego, taki ośrodek mógłby być zlokalizowany w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie i mogłoby z niego skorzystać jednocześnie 200 osób. Teraz mowa jest o hotelu „Tarnovia”, którego właściciele sami zaproponowali użyczenie hotelowych pomieszczeń na potrzeby ośrodka kwarantanny zbiorowej. Inicjatywa ta została już zgłoszona do wojewody, ma także akceptację  stacji sanitarno-epidemiologicznej. Podpisywane są porozumienia  w tej sprawie. Kwarantannę w takim ośrodku mogłyby odbywać osoby do tego zobowiązane, które z różnych powodów nie mogą odbyć kwarantanny np.  w warunkach domowych.

REKLAMA

By ośrodek kwarantanny zbiorowej mógł działać, potrzebny jest personel medyczny sprawujący dyżur w ośrodku: lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni. Oferta skierowana jest również do studentów wyższych lat na kierunku pielęgniarstwo, począwszy od trzeciego roku. Poszukiwane są także osoby wykonujące prace techniczne, związane z bieżącym zabezpieczeniem funkcjonowania obiektu kwarantanny.
Oferty zawierające  informacje o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach oraz pisemnie wyrażoną gotowość do podjęcia pracy w miejscu kwarantanny zbiorowej, należy kierować na adres e-mailowy: w.izworski@umt.tarnow.pl. Można również kontaktować się telefonicznie pod nr tel.  604480103.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o