Protest wyborczy – to należy wiedzieć

wybory-hybrydowe
REKLAMA

Protest wyborczy to wniosek skierowany do sądu. Wskazuje się w nim na nieprawidłowości formalne związane z przeprowadzeniem wyborów, domagając się ich unieważnienia.

REKLAMA

Protest może wnieść każdy wyborca, którego nazwisko zostało umieszczone w dniu wyborów w spisie wyborców. Protest wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego, co bardzo istotne, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. Przesłankami do jego wniesienia może być wszystko to, co mogło się przyczynić do zmiany wyników wyborów.
Szczegółowe informacje dotyczące protestu wyborczego zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o