W sądzie brakuje ławników. Zgłoś się!

0
347
Wnętrze gmachu Sądu Okręgowego w Tarnowie |fot. Paweł Topolski
REKLAMA

Do końca kwietnia prowadzony jest dodatkowy nabór na ławników sądowych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Nazwiska sześciu nowych ławników wskaże Rada Miejska w Tarnowie najpóźniej w czerwcu bieżącego roku.
Sąd Okręgowy w Tarnowie prowadzi nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądowych, czyli niezawodowych członków składu orzekającego, którzy przy rozstrzyganiu spraw mają równe prawa z sędziami oraz asesorami sądowymi. Potrzebni są ławnicy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

REKLAMA

Ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Tarnowie może zostać wybrana osoba o nieskazitelnym charakterze, posiadająca m.in. obywatelstwo polskie i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich; mająca co najmniej 30 lat, ale nie więcej niż 70; posiadająca średnie wykształcenie (lub wyższe); zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą lub mieszkająca w Tarnowie co najmniej od roku. W tym konkretnym przypadku istotne jest również, by zainteresowani ofertą mogli wykazać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.
Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia. Szczegółowe informacje o dokumentach, które trzeba dostarczyć, można uzyskać telefonicznie w Sądzie Okręgowym w Tarnowie pod numerami 146882809 lub 146882709. Sześciu nowych ławników wybierze Rada Miejska w Tarnowie najpóźniej w czerwcu bieżącego roku.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o