Wyremontuj i zamieszkaj…

0
976
remont
REKLAMA

W połowie grudnia 2020 rozpoczął się w Tarnowie nabór do czwartej edycji miejskiego programu „Mieszkanie za remont”, wnioski przyjmowane są do 15 stycznia 2021. W zamian za wyremontowanie na własny koszt lokalu należącego do miasta, tarnowianie mogą wynająć je na czas nieokreślony. Dodatkowo, zostaną zwolnieni z kaucji mieszkaniowej i czynszu w czasie trwania remontu.

Program nie obejmuje osób zadłużonych z tytułu opłat za używanie lokalu lub z wyrokiem eksmisyjnym. Konieczne jest oświadczenie o stanie majątkowym wynajmującego oraz członków gospodarstwa domowego. Ponadto, osoba ubiegająca się o wynajem zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim, mieleckim, jasielskim oraz dębickim. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa. Druki i wykaz mieszkań do remontu można pobrać ze strony internetowej miasta i na parterze budynku UMT przy ul. Nowej.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o