Testament? A po co?

0
93
testament

Według ostatnio przeprowadzonych sondaży tylko co dziesiąty Polak decyduje się na sporządzenie testamentu. Dla porównania, już prawie co drugi obywatel krajów zachodniej Europy właśnie za pomocą tego dokumentu dzieli po śmierci swój majątek wśród najbliższych. Dlaczego tak niewielu z nas decyduje się na podobny krok? Przede wszystkim dlatego, iż… boimy się śmierci! – Może wydawać się to dziwne, ale wciąż w naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że jeżeli zabiorę się za spisanie testamentu, to za chwilę będę musiał opuścić ten świat – śmieje się Ewelina Szeratics, ekspert ds. kampanii testamentowej, polegającej na przekonaniu polskiego społeczeństwa do sporządzania tych dokumentów. – Oczywiście nie jest to jedyny powód. Oprócz tego uważamy, że jeżeli nie posiadamy dużego majątku, to nie mamy w testamencie co zapisać. Poza tym testament kojarzony jest z podeszłym wiekiem, więc większość z nas odkłada go w nieskończoność. Jest też grupa osób, która uważa, że sporządzenie testamentu to sprawa skomplikowana i dodatkowo bardzo droga.
Sporządzić testament możemy na trzy sposoby: holograficzny, allograficzny i notarialny. Pierwszy z wymienionych to dokument napisany własnoręcznie przez testatora, czyli osobę, która wyraża w testamencie swoją ostatnią wolę. Do jego sporządzenia potrzebny jest jedynie długopis i kartka papieru. W przypadku testamentu allograficznego jest to tzw. testament ustny, polegający na tym, że testator składa oświadczenie w obecności dwóch świadków oraz jednej z następujących osób: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest testament notarialny, w którym testator decyduje o losach swojego majątku w obecności notariusza.
– To prawda, że ludzie nie są do końca świadomi, że sporządzenie takiego dokumentu nie wiąże się ze zbyt dużym wydatkiem i dlatego niezbyt często decydują się na wizytę w kancelarii notarialnej – mówi jeden z tarnowskich notariuszy. – Sporządzenie testamentu to wydatek od 50 do 200 zł, w zależności od tego, co w takim dokumencie chcemy zawrzeć. Jeżeli ktoś chce przekazać cały swój majątek jednej osobie, jest to najprostszy i najtańszy zapis. Jeżeli decydujemy się przekazać konkretne rzeczy konkretnym osobom, to cena rośnie.
Według adwokata Jakuba Bukartyka to właśnie testament notarialny cieszy się największym powodzeniem wśród tarnowian i okazuje się, że bardzo słusznie, ponieważ prawdziwość i ważność takiego dokumentu najtrudniej jest zakwestionować. – To najbezpieczniejszy sposób. Notariusz ma obowiązek zweryfikować tożsamość osoby, która składa oświadczenie, oraz jej zdolność do podejmowania takich decyzji, dlatego też ewentualne późniejsze próby obalenia testamentu przez pominiętych spadkobierców są praktycznie pozbawione szansy na końcowy sukces. Inaczej ma się sprawa z testamentami holograficznymi. Wystarczy, że spadkobierca udowodni, iż pismo, którym napisano dokument nie należy do testatora albo że dokument, powstał pod wpływem groźby lub w stanie wyłączającym świadome podjęcie woli – takich spraw na tarnowskim podwórku nie brakuje.
Adwokat zwraca również uwagę na fakt, że osoba, która postanowi sporządzić testament na własną rękę, może nieświadomie popełnić błędy, które ostatecznie zaważą na ważności dokumentu. – Spotkałem się już z przypadkami, gdy ludzie zamiast całych nieruchomości zapisywali w swoich testamentach poszczególne pokoje. Oczywiście tego typu testament jest nieważny, więc trzeba być świadomym tego, że nie pomaga w podziale majątku, potrafi sporo namieszać…
Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas sporządzania testamentu jest spisanie jednego testamentu przez obojga małżonków. Wspólny testament zawsze będzie nieważny, ponieważ taki dokument może zawierać rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy. Równie często ludzie sporządzają testamenty, pisząc je na komputerach i umieszczając własnoręczny podpis. Tymczasem samodzielnie spisywane testamenty zawsze w całości spisujemy pismem ręcznym – w innym przypadku również będą nieważne.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o