Brzesko. Medale, awanse i plany

0
94
REKLAMA

Tomasz Gorczyca i Paweł Matura dostali awans na podinspektorów policji, aspirantem sztabowym został Jacek Kutyba, zaś starszymi aspirantami Tomasz Nosal, Jacek Śmistek, Krzysztof Jaszczyński, Józef Kazek, Wojciech Lasota. Na aspirantów policji mianowano Michała Rzepę, Renatę Kaszkiewicz, Sławomira Majkę, Marcina Kulisia, Artura Wnęka, Sławomira Kwiatka i Piotra Ignacyka, młodszym aspirantem został Marcin Pałkowski. Do rangi sierżanta sztabowego awansowano Rafała Młynarczyka, Marka Świdera, Krzysztofa Gołąba, Piotra Gnela, Marcina Ćwioro, Adriannę Górkowską i Piotra Majchera. Wioletta Machaj, Paweł Legutko, Tomasz Srebro i Paweł Pater są już starszymi sierżantami policji, zaś Daniel Patyk i Michał Bielak – sierżantami. W randze starszych posterunkowych występują Dariusz Czesak, Monika Lis, Justyna Bogacz i Wojciech Biesiada.
Za długoletnią służbę srebrnym medalem odznaczono komendanta powiatowego Roberta Biernata i Marka Batko, brązowy medal wręczono Jarosławowi Dudkowi. Złotą odznakę Zasłużony policjant odebrał Andrzej Fitrzyk, brązową uhonorowano Romana Gurgula oraz Rafała Kłóska.
Brzeska komenda policji wraz z władzami powiatu i komendą powiatową straży pożarnej czynią starania o budowę kompleksu obiektów, w których mundurowi mieliby swoją nową siedzibę.
– Sprawą od dawna próbujemy zainteresować ministra spraw wewnętrznych, na ostatnim spotkaniu usłyszeliśmy, że jest duża szansa na realizację takiego przedsięwzięcia. Decyzje w tej sprawie zapadną jeszcze w tym roku – mówi starosta Andrzej Potępa. -Budynek mieściłby obydwie komendy i zlokalizowany byłby w pobliżu szpitala. Planuje się, że koszt inwestycji wyniósłby około 40 milionów złotych.
Komendanci policji i straży, Robert Biernat i Dariusz Pęcak, jednym głosem mówią, że zlokalizowanie obydwu komend pod jednym dachem przyniosłoby ogromne oszczędności, ale za przeprowadzką w największym stopniu przemawiają poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i możliwość szybszego reagowania w czasie wypadków drogowych na krajowej „czwórce”. Finansową pomoc przy realizacji budowy zadeklarowały już wszystkie samorządy gminne z terenu powiatu brzeskiego.
– Brzesko jest ważnym węzłem komunikacyjnym, już wkrótce oddany zostanie odcinek autostrady prowadzący do naszego miasta, są duże szanse na to, że powstanie droga ekspresowa prowadząca do Nowego Sącza. Jesteśmy gotowi do udziału w kosztach budowy nowych komend, bo zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i podróżującym przez Brzesko jest jednym z ważniejszych zadań – deklaruje burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o