Być pod dobrym gazem

0
49
gazownia
REKLAMA

– Jakość gazu rozprowadzanego do odbiorców przez sieć gazową Polskiej Spółki Gazownictwa jest w sposób regularny kontrolowana – zapewnia Joanna Pilch, rzeczniczka Oddziału PSG w Tarnowie.
– Na sieci przesyłowej zainstalowane są analizatory automatyczne, które analizują skład chemiczny gazu oraz parametry paliwa gazowego, takie jak ciepło spalania i wartość opałową. Analizatory te pozwalają określić skład badanej substancji do setnych części procentu. Należy zaznaczyć, iż gaz wprowadzany do sieci spółki jest również badany na wszystkich punktach wejścia do sieci – u tzw. operatorów współpracujących, wśród nich kopalni gazu. Jakość gazu dostarczanego do odbiorców tarnowskiego oddziału jest nawet wyższa, niż zakładają polskie normy – dodaje J. Pilch.
Tarnowski oddział Polskiej Spółki Gazownictwa działa na obszarze blisko 65 tys. km2, obejmującym województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. To jeden z najbardziej zgazyfikowanych rejonów Polski – na 570 gmin, gaz ziemny doprowadzony jest do 397. Na tym obszarze przebiega jeden z głównych gazociągów krajowego systemu przesyłowego, zasilany gazem ziemnym z importu i złóż krajowych. Bogata jest infrastruktura w postaci gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, tłoczni i magazynów gazu, stacji redukcyjno-pomiarowych.
Tempo rozwoju sieci gazowej w południowo-wschodniej Polsce jest słabsze niż w minionych latach, co wiąże się z zaspokojeniem w dużym stopniu potrzeb mieszkańców. Liczba indywidualnych odbiorców gazu nie zwiększa się jakoś znacząco, a rozbudowę sieci spowalnia dodatkowo częsty brak zgody właścicieli gruntów na wejście ekip budowlanych, żądających przy tym od PSG wysokich rekompensat.
Niemałe są też opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, wyliczane indywidualnie w zależności od warunków terenowych, długości samego przyłącza itp. Jednorazowe koszty mogą wynieść od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych, toteż nierzadko właściciele domów rezygnują i korzystają jedynie z gazu w butlach. Zwykle jest on gorszej jakości, ale jego zakup nie stanowi większego obciążenia dla domowego budżetu.

REKLAMA
REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments