Nie będzie nowego parku krajobrazowego

0
163
parki-krajobrazowe
REKLAMA

W Polsce mamy 121 parków krajobrazowych, w Małopolsce 11, w tym trzy w regionie tarnowskim: Ciężkowicko–Rożnowski Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (utworzone w 1995) oraz Wiśnicko–Lipnicki Park Krajobrazowy, który powstał dwa lata później.
Parki obejmują obszary o dużej wartości przyrodniczej, historycznej, kulturowej i walorach krajobrazowych. Na ich terenie nie wolno np.: niszczyć nor, legowisk, miejsc rozrodu zwierząt, usuwać śródpolnych zadrzewień, eksploatować kruszywa, używać sprzętu motorowego na otwartych akwenach, organizować rajdów samochodowych.
– Tworzenie parków krajobrazowych jest potrzebne, aby budzić wrażliwość na otaczającą nas przyrodę, sprzyjać edukacji, rozwijać badania naukowe, chronić nasze piękne krajobrazy przed byle jaką zabudową, wreszcie propagować turystykę, rolnictwo ekologiczne – przekonują pomysłodawcy.
Ich argumentów nie podzielają jednak samorządy obawiające się m.in. poważnego ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Torpedują więc próby tworzenia kolejnych obszarów chronionych prawem.
– Projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy od samego początku przed dziesięciu laty nie miał dobrej passy. Podstawowy problem to możliwości finansowe w samym Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Z obecnym budżetem oraz obecną kadrą nie jestem w stanie wziąć na swoje barki nadzoru nad kolejną wielkoobszarową formą ochrony przyrody, dlatego też nie zależy mi na jego powołaniu. Kolejny problem to niechęć samorządów. Na projektowanym terenie istnieje już Obszar Chronionego Krajobrazu oraz część Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego i samorządy uważają, że to w zupełności wystarczy… – wyjaśnia Jerzy Zawartka, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i zarazem szef tarnowskiego oddziału ZPKWM, sprawującego nadzór nad trzema parkami krajobrazowymi o łącznej powierzchni 47 223 hektarów i siedmioma Obszarami Chronionego Krajobrazu: Radłowsko–Wierzchosławickim, Bratucickim, Jastrząbsko-Żdżarskim, Pogórza Ciężkowickiego, Doliny Wisły, Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, Wschodniego Pogórza Ciężkowickiego.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o