Do Dąbrowy wraca sąd rejonowy

0
162
sad-wraca-do-dabrowy

W styczniu 2013 roku za sprawą ówczesnego ministra sprawiedliwości, Jarosława Gowina zniesionych zostało 79 sądów rejonowych – zamieniono je na tzw. wydziały zamiejscowe większych sądów. W Małopolsce stało się tak w: Muszynie, Miechowie, Suchej Beskidzkiej i Dąbrowie Tarnowskiej.
Ministerstwo przekonywało o słuszności takiego rozwiązania, które miało przynieść państwu oszczędności wynikające głównie z likwidacji etatów prezesów małych sądów. Korzyści okazały się tymczasem iluzoryczne, a ministerialny pomysł budził od początku sprzeciw sędziów i lokalnych społeczności wspieranych mocno przez PSL. Obecny minister sprawiedliwości, Cezary Grabarczyk anulował po dwóch latach reformę swojego poprzednika. Na mocy ubiegłorocznej ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych rozpoczęło się przywracanie poprzedniego stanu rzeczy.
Sądy rejonowe odtwarzane są w dwóch etapach – od stycznia tego roku przywróconych zostało 41 sądów, pozostałe rozpoczną pracę najpóźniej do końca 2015. W Małopolsce funkcjonują już na powrót sądy rejonowe w: Dąbrowie Tarnowskiej i Suchej Beskidzkiej. Dla klientów Temidy ta ponowna zmiana nie ma większego znaczenia, sprawy są rozpatrywane w dotychczasowym trybie z zachowaniem ciągłości. Kierownictwa sądów muszą jedynie uporać się z problemami natury organizacyjnej.
– Odtworzenie poprzedniego stanu to niemałe organizacyjno-administracyjne przedsięwzięcie absorbujące czas i koszty… – zwraca uwagę sędzia Tomasz Kozioł, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie.
-Konieczne jest powołanie na powrót wydziału prezydialnego i dyrektora finansowego. Potrzebne są nowe (stare) tablice i pieczęcie – jeśli zachowały się gdzieś te sprzed reformy, o czym nie wiem, będą oczywiście wykorzystane. Te wszystkie perturbacje nie mogą mieć wpływu na działalność wymiaru sprawiedliwości i sprawność postępowań. Robimy wszystko, by sąd w Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonował bez zakłóceń i petentów sądu nie dotknęło w żaden sposób całe to zamieszanie.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o