REKLAMA

Dobiega końca budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, tymczasem zaledwie kilka dni temu, ku zaskoczeniu inwestora i wykonawcy drogi, małopolski wojewoda wydał decyzję o znacznym zmniejszeniu liczby akustycznych ekranów. Skąd taka decyzja i czy wpłynie ona na termin oddania obejścia miasta do użytku?

– W 2013 roku, wtedy gdy droga była projektowana i wydawano tak zwany ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, przepisy dotyczące norm hałasu były bardzo rygorystyczne. Liczba montowanych wówczas na trasach obwodnic i autostrad akustycznych ekranów była ogromna. Wystarczy popatrzyć na odcinek autostrady pomiędzy Tarnowem a Krakowem, na którym jest bardzo mało miejsc, gdzie ekranów nie ma. Z czasem jednak normy te zostały poluzowane i teraz okazuje się, że liczba planowanych zabezpieczeń przed hałasem na trasie naszej obwodnicy może być, według opinii wojewody, aż o 60 procent mniejsza. W swojej decyzji wojewoda zastrzegł jednak, że po mniej więcej dwóch miesiącach, kiedy ruch na drodze stanowiącej obejście miasta ustabilizuje się, dokonane zostaną pomiary, które będą wskazywać, w jakich miejscach dołożenie ekranów będzie konieczne – wyjaśnia sekretarz gminy Stanisław Ryczek.

REKLAMA

O tym, że liczba ekranów zostanie znacznie zmieniona poinformowani zostali właściciele domów stojących blisko obwodnicy, jak się okazuje nie wszystkim się to podoba. – Mieszkańcy alarmują, że urządzeń absorbujących hałas powinno być znacznie więcej tam, gdzie ruch będzie spowolniony, czyli w rejonie rond. Słuszną uwagę zgłosili właściciele domów znajdujących się przy ulicy Oleśnickiej, tam nowa droga przebiegać będzie nasypem, a to wiąże się z tym, że hałas będzie bardziej intensywny i będzie miał znacznie dalszy zasięg. Uwaga jest o tyle ważna, że powstaje tam mieszkaniowe osiedle, na którym stać będzie kilka bloków. O ile lokatorzy mieszkań znajdujących się na parterze nie będą tak bardzo tego odczuwać, to już na wyższych kondygnacjach sytuacja będzie znacznie gorsza – tłumaczy Stanisław Ryczek.

Jak mówią włodarze miasta, decyzja wojewody nie wpłynie na szczęście na czas oddania inwestycji do użytku, co planowane jest na koniec sierpnia. – Już kładzione są ostatnie warstwy asfaltu, a inwestor wkrótce przystąpi do badania mostów, co wiąże się z dopuszczeniem drogi do użytku. Budowa obejścia nie obyła się bez niespodzianek, w ubiegłym roku spłonęły szalunki wiaduktu, odkryto XV-wieczną odlewnię, co wiązało się z koniecznością wykonania archeologicznych prac, trwających kilka miesięcy. W tym roku w maju woda niemal całkowicie zniszczyła nasypy drogi. Mimo wszystko termin oddania obejścia nie przesunął się – mówi sekretarz Ryczek. I podkreśla, że w czasie realizacji najważniejszej dla miasta inwestycji doskonale układała się współpraca zarówno z inwestorem – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jak i wykonawcami. – Bardzo poważnie traktowano nasze sugestie wiążące się z koniecznością budowy dodatkowych przejść dla pieszych, zatok przystankowych, czy korekty skrzyżowań.
Władze Dąbrowy Tarnowskiej, co podkreśla sekretarz gminy, nie mają także obaw o doprowadzenie do pierwotnego stanu dróg lokalnych, z których korzystali wykonawcy obwodnicy. – Przed rozpoczęciem budowy wspólnie z wykonawcą sporządziliśmy szczegółową inwentaryzację – opisy i materiał fotograficzny, i zawarliśmy umowę, że to on poniesie koszty związane z koniecznymi remontami. Teraz, kiedy inwestycja dobiega końca, po ponownej inwentaryzacji, wykonawca zapewnia gminę, że dokona wszystkich wymaganych remontów i napraw – dodaje sekretarz.

REKLAMA

5
Dodaj komentarz

5 Liczba komentarzy
0 Odpowiedzi
0 Obserwują
 
Komentarze z największą ilością reakcji
Najbardziej negatywny komentarz
2 Autorzy komentarzy
  Ustaw powiadomienia  
NAJNOWSZE NAJSTARSZE NAJWYŻEJ OCENIANE
Powiadom o
nor

Postawili przy ładnym i stylowym domku drewnianym wysoki, niegustowny ekran. Nie mogli postawić trochę niższego i bardziej stylowego???

Obw.DTdk73

Panie Burmistrzu Stanisławie, bzdura ! zasadniczy trzon dokumentacji wykonawczej powstał w 2010 r., zaś zmiany poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku wprowadzono rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (DZ.U. z 2012 r. poz.1109). Natomiast paradoksalnie wysoki korpus drogowy (nasyp) ogranicza rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego.

Obw.DTdk73

To co bulwersuje w tej sprawie, to postawa urzędników miejskich. W związku z toczącymi się procedurami dotyczącymi ekranów urząd gminy Dąbrowa Tarnowska, dopiero na finalnym etapie dokonywanych zmian (zobligowany prawem), umieścił informację tj. w dniu 14.02.2020 r. http://www.dabrowatar.pl/obwieszczenie-wojewody-malopolskiego-dot-ponownej-oceny-oddzialywania-przedsiewziecia-na-srodowisko-inwestycji-drogowej-pn-budowa-obwodnicy-dabrowy-tarnowskiej-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-73/, lecz z pożytkiem dla mieszkańców nie podkreślił (poprzez zaprezentowanie np. graficznej wizualizacji dokonanych zmian, co pozwoliłoby zainteresowanym na skuteczną reakcję w niniejszym zakresie.), że postępowanie dotyczy redukcji ekranów akustycznych. W innych miastach radni miejscy (Urząd Miasta) pomagają w takich przypadkach, informują mieszkańców o przebiegu budowy prowadząc portal społecznościowy np. Obwodnica Wałbrzycha https://www.facebook.com/obwodnica.walbrzych/ Informują jakie kroki mieszkańcy mają podjąć w sprawie ochrony akustycznej… Czytaj więcej »

Obw.DTdk73

Pani Redaktor, Inwestor a tym bardziej Wykonawca Robót nie byli zaskoczeni decyzją Wojewody. O redukcji ekranów dźwiękochłonnych było wiadomo przed ogłoszeniem przetargu na realizację naszej drogi obwodowej.

Przypominając, Wykonawca Robót w ramach realizacji zamówienia “Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”, zobowiązany był do analizy (nieaktualnej dokumentacji projektowej, dostarczonej w trakcie postępowania przetargowego) w zakresie możliwości redukcji ekranów akustycznych oraz wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) nr WI-VIII.7820.33.2011 z dnia 27.07.2012.

Obw.DTdk73

Szanowna Redakcjo, przydatnym tematem poruszonym na łamach Temi byłby tzw. „Poradnik Ekranowy”.

Czyli publikacja przykładowego wniosku o dodatkowy punkt pomiarowy natężenia hałasu w ramach analizy porealizacyjnej, która będzie wykonana w ciągu roku po oddaniu trasy do użytku. Przydatna byłaby prezentacja ścieżki administracyjnej takiego wniosku ( W jakim terminie, gdzie, do jakich instytucji takie pismo złożyć).

Cykl artykułów prasowych o tematyce „ekranowej” zapewne byłby niezbędny dla mieszkańców innych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w subregionie tarnowskim.