4 tysiące mieszkańców… zniknęło!

0
387
REKLAMA

W pierwszych dniach nowego roku mieszkańcy gminy Tarnów otrzymali pismo podpisane przez wójta Grzegorza Kozioła dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Wójt domagał się złożenia korekty deklaracji wysokości opłat za te usługi. Twierdził, że dotychczasowe nijak się mają do liczby osób zameldowanych na pobyt stały w gminie. A to powoduje spory deficyt w opłatach za wywóz śmieci, które od marca mają podrożeć.

REKLAMA

„Martwe dusze”
Za wywóz śmieci segregowanych w gminie Tarnów mieszkańcy płacą od liczby osób w danym gospodarstwie. Jedna osoba płaci 17 złotych, dwie – 39 zł, trzy – 59 zł, siedem i więcej osób płaci od gospodarstwa – 94 złote. Gmina nalicza opłaty nie od osób oficjalnie zameldowanych na jej terenie, ale na podstawie informacji właścicieli domów, którzy sami składali w urzędzie deklaracje co do liczby domowników. Wiadomo bowiem, że nie wszyscy zameldowani faktycznie na co dzień mieszkają w gminie Tarnów, dotyczy to chociażby studentów czy osób, które wyjechały za granicę. – To wynika jasno z ustawy – mówi wójt gminy Grzegorz Kozioł. – Problem jednak w tym, że sprawdziliśmy liczbę osób zadeklarowanych w oświadczeniach i porównaliśmy ją do liczby mieszkańców oficjalnie zameldowanych. I okazało się, że gdzieś „zniknęło” aż cztery tysiące ludzi. To bardzo dużo, bo stanowi około 20 procent wszystkich mieszkańców gminy Tarnów.
Dlatego wójt postanowił zainteresować się owymi „martwymi duszami” i w pierwszej połowie stycznia rozesłał pisma domagające się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji: Informuję, iż złożona przez Panią/Pana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie pokrywa się z liczbą osób zameldowanych w budynku, zgodnie z danymi posiadanymi przez tutejszy Urząd. W związku z powyższym, proszę o złożenie wyjaśnienia dotyczącego tych rozbieżności oraz dokumentów uzasadniających różnicę w złożonej przez Panią/Pana deklaracji, a stanem zameldowania, na przykład: potwierdzenie złożenia deklaracji, wnoszenia opłaty w innym miejscu zamieszkania, legitymacji studenckiej, umowy najmu mieszkania poza miejscem zameldowania, potwierdzenie wykonywania pracy w ramach delegacji, lub inne.

Uczciwy nic nie ukrywa
Dla gminy to istotna sprawa, bo „ucieka” jej spory dochód. Nie wszystkim jednak konieczność poddania się weryfikacji przypadła do gustu. Czytelnicy TEMI, kontaktując się z redakcją, wskazują między innymi fakt, że zebranie różnych zaświadczeń od rodziny może być kłopotliwe, na przykład wtedy, gdy mieszka ona za granicą. Wskazują też, że składali już deklaracje na początku obowiązywania dotychczasowych zasad i nie rozumieją, po co mają to robić po raz kolejny. Twierdzą, że czują się traktowani przez urząd jak potencjalni oszuści. Jeszcze inni kwestionują zasadność dostarczenia dokumentów, twierdząc, że ustawa nic na ten temat nie mówi i urzędnikom powinna wystarczyć pisemna deklaracja, za którą składający ponosi pełną odpowiedzialność. Dlatego nie podoba im się informacja zawarta w piśmie: niezłożenie korekty deklaracji lub wyjaśnienia skutkować będzie naliczeniem przez gminę opłaty za odbiór odpadów, uwzględniającej liczbę faktycznie zamieszkałych osób.
W gminie zastanawiano się nad nowym sposobem naliczania opłat. Możliwości było kilka. Pozostawić wszystko tak jak było dotychczas, naliczać opłaty od ilości zużycia wody, metra kwadratowego domu albo po prostu od każdego mieszkańca. Wybrano ten ostatni sposób. Opłata od osoby wyniesie 20 złotych. Dla osoby samotnej oznacza to podwyżkę o 3 złote miesięcznie, dla gospodarstwa dwu- lub trzyosobowego 1 złoty, ale na przykład siedmioosobowa rodzina zamiast 94 zł, jak dotychczas, zapłaci aż 140 zł.
Wójt Grzegorz Kozioł przekonuje, że podwyżki w gminie Tarnów są i tak relatywnie niższe niż w wielu innych miastach i gminach. I jak twierdzi, większość mieszkańców zareagowała na otrzymane pismo oraz fakt zmian cen spokojnie. – Zgłaszają się już do nas w tej sprawie pierwsze osoby i tylko nieliczne wykazują agresje, reszta traktuje procedurę ze zrozumieniem. Obywatel, który jest uczciwy, nie ma przecież nic do ukrycia. I wystarczy, że do nas przyjdzie i potwierdzi swoją dotychczasową deklaracje – uspokaja.
Nowe zasady naliczania opłat oraz nowe ceny za wywóz śmieci w gminie Tarnów obowiązywać będą od marca.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o