REKLAMA

Przebiegająca wzdłuż boiska sportowego droga gminna w Rudce doczeka się remontu. Gmina pozyskała na to zadanie dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji to ponad 317 tys. zł, z czego dotacja wynosi 190 tys. zł.

REKLAMA

– To dla nas duży sukces. Na przygotowanie wniosku mieliśmy w ubiegłym roku około miesiąca, a mówimy o bardzo dużej inwestycji – tłumaczy Andrzej Mróz, wójt Wierzchosławic. – Droga w Rudce jest w złym stanie technicznym. Dzięki przyznanej dotacji znacząco podniesiemy poziom bezpieczeństwa pieszych, jak również komfort podróży kierowców. Jest to kontynuacja poprawy stanu infrastruktury drogowej w przysiółku Partyń w Rudce.
W ramach inwestycji nową nawierzchnię zyska blisko półkilometrowy odcinek.
Na liście rezerwowej znajduje się wniosek o dofinansowanie remontu drogi w Łętowicach (przysiółek Bardyjówek). Droga ta znajduje się w kiepskim stanie. Remont krótkiego, bo półkilometrowego odcinka, wyceniany jest na 370 tys. zł.
– Mam nadzieję, że w ramach oszczędności poprzetargowych pojawią się dodatkowe pieniądze i ta droga również zostanie wyremontowana – dodaj wójt.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o