REKLAMA

W gminie Żabno rozpoczęły się spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji obwodnicy podtarnowskiej gminy. Władze Żabna nie ukrywają, że po otwarciu nowego mostu w Borusowej, co nastąpi jeszcze w tym roku, ruch samochodów w centrum miejscowości będzie bardzo duży i negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Obwodnica ma rozwiązać ten problem.

O konieczności budowy obwodnicy Żabna mówi się już od kilku lat. W kwietniu 2018 roku marszałkowie województw małopolskiego i świętokrzyskiego przekazali wykonawcy umowę dotyczącą budowy nowego mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa, dającego szansę na utworzenie najkrótszego połączenia z Tarnowa w kierunku Kielc i dalej do Warszawy. Wówczas stało się jasne, że cały ruch tranzytowy będzie przebiegał przez centrum Żabna. Inwestycja związana z budową mostu pochłonie ponad 53 mln zł, z czego 27 mln zł stanowią fundusze przekazane przez województwo małopolskie. Jak informują władze regionu świętokrzyskiego, nowy most na Wiśle powinien być gotowy pod koniec listopada tego roku.

REKLAMA

Władze gminy Żabno nie mając wątpliwości, że otwarcie mostu w Borusowej znacznie zwiększy ruch samochodów w centrum miejscowości, postanowiły ogłosić przetarg, który miał wyłonić wykonawcę na opracowanie koncepcji obwodnicy. W ostatnich dniach mieszkańcom podtarnowskiej gminy zaprezentowano trzy warianty przebiegu trasy. Tym samym do 5 października mogą oni kierować swoje uwagi i wątpliwości. Z powodu epidemii koronawirusa spotkania informacyjne odbywać będą się drogą elektroniczną. – Chcieliśmy podzielić się z mieszkańcami dotychczas zebranymi przez nas dokumentami, zaprezentować poszczególne rozwiązania, a także dać im szansę wypowiedzieć się w tej sprawie – mówi Piotr Broda, pracownik referatu ds. inwestycji w gminie Żabno. – Równocześnie prowadzimy postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Wydane zostaną do niej opinie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, sanepid oraz Wody Polskie. Mamy gotowe już dwie opinie, które nakładają na nas konieczność sporządzenia raportu odnośnie oddziaływania inwestycji na środowisko. Z praktycznego punktu widzenia trwa to około roku. Trzeba pamiętać, że ludzie zamieszkujący regiony w odległości nie większej niż 100 metrów od planowanej obwodnicy, są stronami postępowania, więc będą mieć możliwość wnoszenia swoich uwag do przebiegu trasy. Ankiety, które trafiły do mieszkańców, celowo są imienne, ponieważ chcemy uniknąć zbędnego hejtu i skupić się na merytorycznej rozmowie.

Warianty przedstawione mieszkańcom różnią się nie tylko przebiegiem trasy, ale przede wszystkim ceną. Najdroższy wiąże się z inwestycją wycenianą na 120 mln zł, z kolei najtańszy to koszt 41 mln zł. Władze gminy Żabno nie ukrywają, że preferowanym przez nich rozwiązaniem jest wariant B, który zakłada budowę trasy o długości 5 km 690 m za blisko 70 mln zł. Wariant ten jest w pierwszej części trasy zgodny z korytarzem zarezerwowanym w Studium Gminy Żabno z 2007 r. Taki przebieg drogi zakłada, że ul. Szkotnik zostanie połączona jezdnią zbiorczą do alei Piłsudskiego, natomiast ul. Sieradzka oraz ul. gen. Kościuszki będą zamknięte, a na końcu obu tras przewidziano plac do zawracania. Dostęp do obwodnicy będzie możliwy poprzez objazd istniejącymi oraz doprojektowanymi drogami lokalnymi.

– Wariant ten nie generuje kosztów związanych z budową obiektów inżynierskich, gdyż jest bezkolizyjny z rzeką Żabnicą oraz z linią kolejową. Dodatkowo to rozwiązanie nie ogranicza rozbudowy miasta i co najważniejsze – zapewnia obsługę obu dróg wojewódzkich, dzięki czemu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza Żabno. Uwagę zwraca cena tak poprowadzonej trasy, która nie jest wygórowana, patrząc przez pryzmat podobnych inwestycji. Przy takim przebiegu obwodnicy nie mamy rozbiórek domów, poza rozbiórką kilku budynków gospodarczych, nie wchodzimy w kolizję z gruntami budowlanymi, a większość trasy prowadzona jest przez grunty orne. Dodatkowo omijamy w znacznym stopniu sieci kanalizacyjne i elektryczne – tłumaczy Piotr Broda.
Co ciekawe, budowa obwodnicy Żabna być może nigdy nie byłaby brana pod uwagę, gdyby nie wspomniana wcześniej inwestycja związana z otwarciem mostu na Wiśle w Borusowej. Podtarnowska gmina już kilka lat temu starała się o pieniądze na budowę obwodnicy, ale nie upoważniał jej do tego… zbyt mały ruch samochodów w centrum Żabna. Z różnych wyliczeń wynika, że tamtejszą trasę codziennie pokonuje około 8 tys. samochodów. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyrażał zgody na powstanie obwodnicy, ponieważ przy tego typu inwestycjach ruch samochodów powinien wynosić ponad 12 tys. pojazdów na dobę. Po oddaniu do użytku przeprawy w Borusowej, ze wstępnych symulacji wynika, że przez Żabno może przejeżdżać nawet 16 tys. samochodów w ciągu dnia, a to już kwalifikuje gminę do ubiegania się o pieniądze na przeprowadzenie prac związanych z budową obwodnicy.
– Oddanie do użytku mostu w Borusowej wpłynie na zwiększenie ruchu na drogach w naszej gminie, więc chcemy być na to przygotowani i ochronić mieszkańców przed ruchem tranzytowym wąskimi uliczkami, przenosząc ten ruch na obrzeża Żabna – mówi Piotr Broda i dodaje, iż względnie niska cena, a także bezsprzeczna konieczność przeprowadzenia inwestycji spowodują, że znajdą się na nią pieniądze. – Chcemy wpisać się w nową perspektywę finansową województwa małopolskiego na lata 2021-2027. Obwodnice wielu miast są wpisane w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego w tym okresie. Wpisana jest również linia kolejowa, więc wierzę, że i budowa obwodnicy Żabna znajdzie się na tej liście. Obecnie naszym głównym celem jest doprowadzenie do podpisania decyzji środowiskowej. Otworzy to przed nami możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o