Ruiny zamku coraz piękniejsze

0
469
Melsztyn - Ruiny zamku coraz piękniejsze
REKLAMA

Rozpoczął się trzeci etap zabezpieczenia ruin zamku w Melsztynie, w gminie Zakliczyn. Zadanie, które dofinansowane zostało z dotacji ministra kultury w ramach Programu Ochrona Zabytków pochłonie blisko 480 tys. złotych.

Termin realizacji zadania przewidziany jest do końca września bieżącego roku. W tym czasie obiekt będzie niedostępny dla zwiedzających. Prace przewidują m.in. odbudowę muru wieży do wysokości 7,20 m (w tym m.in. ścian na zaprawie wapienno-cementowej z kamienia łamanego, montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników blokowych oraz spoinowanie murów z kamienia). Oprócz tego wykonane zostaną elementy żelbetowe oraz przewidziano betonowanie konstrukcji zbrojonych, zbrojenie konstrukcji monolitycznych, wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie.

REKLAMA

– Wykonamy również strop na poziomie 6,60 m wraz ze schodami drewnianymi – mówi Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna. – W ramach dotychczasowych prac, które trwają już od kilku lat, odbudowano częściowo mury wieży zamkowej, odkryte zostały znajdujące się pod warstwą ziemi schody prowadzące na wieżę oraz tzw. wejście do poziomu zerowego, gdzie w przyszłości ma zostać utworzona galeria. W niej swoje prace będą mogli prezentować m.in. lokalni artyści. Pomieszczenie służyłoby również do organizowania spotkań historycznych. Dodatkowo w obiekcie ma powstać ekspozycja multimedialna.
Warto przypomnieć, że sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie wyniosło 23 tys. zł. Następnie zakliczyński samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 180 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odsłonięcie i zabezpieczenie fragmentów zamku. Z gminnego budżetu przeznaczono na ten cel blisko 40 tys. zł. Według wyliczeń prace rekonstrukcyjne mają kosztować łącznie około 2 mln zł.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o