Większe opłaty za parkowanie?

0
76
parkometryBochnia

Najczęściej wybieranym środkiem transportu jest w Bochni samochód, wsiada do niego 67 procent mieszkańców. Kolejnym jest autobus, którym podróżuje co szósty mieszkaniec (17 procent). Co ósmy (13 procent) porusza się pieszo, a tylko nieliczni wybierają rower lub pociąg. Od 1 stycznia 2018 roku zacznie w mieście funkcjonować strefa płatnego parkowania podzielona na dwa obszary, z nowymi stawkami opłat oraz parkomatami.
W zleconych przez samorząd opracowaniach specjaliści bez trudu wykazali, że na terenie Bochni występuje bardzo niski wskaźnik rotacji wynoszący niewiele ponad dwa samochody na jedno miejsce postojowe. A w godzinach południowych parkingi w centrum miasta są zajęte średnio w około 90 procentach.
– Powyższe może być spowodowane zbyt niską opłatą za parkowanie. Celem zwiększenia dostępności miejsc parkingowych opłata powinna ulec zwiększeniu, aby wymusić rotację pojazdów. Celem jest wyeliminowanie parkowania długoterminowego na rzecz częstszych postojów na krótki czas – uzasadniał niedawno burmistrz Stefan Kolawiński, proponując, aby kierowcy płacili za pierwsze 30 minut w obszarze A – 1 zł, za pierwszą godzinę – 3 zł, drugą godzinę – 3,50 zł, trzecią godzinę – 4 zł. Natomiast w obszarze B za 30 minut – 1 zł, za pierwszą godzinę – 2 zł.
Radni uznali te stawki za zbyt wysokie i nowy cennik przyjęli dopiero po zmniejszeniu pierwotnych opłat o złotówkę lub pięćdziesiąt groszy, w zależności od czasu postoju. Podkreślano, że Bochnia to nie Warszawa i stawki muszą być realne, poza tym od nowego roku zwiększeniu ulegnie liczba miejsc, na których będą pobierane opłaty. Dla przykładu w obszarze A pierwsze 30 minut kosztować będzie 50 gr, pierwsza godzina 2 zł; druga – 2,50 zł; trzecia i każda następna – 3 zł. System poboru opłat będzie odbywał się głównie poprzez parkomaty. Opłaty obowiązywać mają w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 17.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o