Wierzchosławice. Kontrolowanie zakończone

0
32
drag duda

Podtarnowskie Wierzchosławice borykają się z finansowymi problemami – zadłużenie sięgające 17,1 mln zł przekracza połowę rocznych dochodów gminy. W zorientowaniu się przez nowe władze Wierzchosławic w szczegółowym stanie gminnych finansów pomóc miały dwie duże kontrole. Pierwsza to audyt zlecony przez obecnego wójta Zbigniewa Drąga – sprawdzanie gminnych dokumentów zakończono w czerwcu, a podsumowanie audytu trafiło już na biurko wójta. Drugą kontrolę przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.
– Kontrolę prowadzono od 1 kwietnia do 26 czerwca. Pod gotowym protokołem podpisali się początkiem sierpnia wójt oraz skarbnik gminy Wierzchosławice. Protokół to opis stanu faktycznego – co sprawdzano i co stwierdzono, a więc zarówno informacje o tym, że poszczególne obszary poddane kontroli są bez zarzutu, jak i wskazanie błędów. Prowadzący kontrolę zwracali szczególną uwagę na terminowość regulowania przez gminę zobowiązań finansowych, na realizowanie dochodów gminy poprzez pobieranie podatków oraz, co okazało się najbardziej kłopotliwe i wymagające dodatkowych analiz, na zaciąganie przez gminę zobowiązań dłużnych w innych niż banki instytucjach. Chodzi tu o rozmaite spółki, które udzielają samorządom pożyczek wtedy, gdy nie chcą już tego czynić banki. Teraz opracowane zostaną zalecenia pokontrolne, które urząd gminy będzie zobowiązany zrealizować – mówi Mirosław Legutko, rzecznik prasowy RIO w Krakowie.
Protokół jest obszerny, liczy ok.
220 stron. Zbigniew Drąg mówi, że sporo w nim uwag odnoszących się przede wszystkim do działań poprzedniej ekipy rządzącej gminą. Mając podsumowanie audytu oraz protokół z RIO, wójt zamierza te dokumenty przedstawić najpierw radnym podczas sierpniowej sesji.
Podczas sobotniego spotkania w Dąbrowie Tarnowskiej wójt Drąg uzyskał także obietnicę spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą w Warszawie, podczas którego wójt przedstawi  problemy zadłużonej gminy.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o