KO HANKA za tysiąc

0
17
Numery rejestracyjne własnego pomysłu…

Jak z pomocą kilku cyfr i liter ułożyć niepowtarzalny znak rozpoznawczy? Trzeba pamiętać o ograniczeniach wynikających m.in. z rozporządzenia ministra infrastruktury z 2002. Po pierwsze, tablice indywidualne nie mogą zawierać treści wulgarnych i obraźliwych. Przepisy wymuszają też skrótowość – początkowa litera i cyfra stanowią znacznik województwa (w Małopolsce jest to przedział od K0 do K9), zaś kolejne litery w liczbie od trzech do pięciu stanowią wyróżnik indywidualny. Dopuszcza się stosowanie tylko liter bez polskich znaków i nie więcej niż dwie ostatnie można zastąpić cyframi. Numer rejestracyjny jest przypisany do pojazdu, a nie do kierowcy i ta sama zasada dotyczy tablic indywidualnych. Zatem po sprzedaży auta numer trafia razem z nim do nowego właściciela i autorską tablicę tracimy bezpowrotnie.
Kiedy kierowca zapragnie mieć spersonalizowaną tablicę, musi złożyć w wydziale komunikacji odpowiedni wniosek i uiścić opłatę – 1 000 złotych za samochód i 500 zł w przypadku motocykla. Dalej już tylko krok do odebrania nieschematycznej tablicy i publicznej prezentacji. Na małopolskich drogach spotkać można rejestracje: KO BIETA, KO CUREK, K1 KOZAK, KO HANKA, K3 ZORRO, K5 BASIA, K8 LOLEK i wiele innych, równie pomysłowo oznakowanych pojazdów.
– Tarnowianie na indywidualnych tablicach umieszczają najczęściej imiona albo nazwy i skróty firm, których są właścicielami – mówi Jolanta Gawron, kierowniczka Referatu Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Tarnowa.
Średnio kilka razy w roku trafiają do wydziału wnioski o wydanie indywidualnej tablicy. Tarnowski magistrat przekazuje je do Urzędu Miejskiego w Krakowie, który prowadzi rejestr nietypowych tablic dla całej Małopolski. Tam sprawdzają, czy proponowany numer pojazdu spełnia wymogi ustawy, i ostatecznie decydują o wpisie do ewidencji. Jeśli trzeba, urzędnicy zasięgają opinii biegłych, np. językoznawców. Po nadejściu z Krakowa pozytywnej decyzji wydział komunikacji w Tarnowie zamawia u producenta tablicę według pomysłu właściciela.
W tarnowskim wydziale komunikacji zarejestrowanych jest obecnie 70 samochodów i motocykli z indywidualnymi tablicami – na ogólną liczbę ponad 70 tysięcy pojazdów, w tym ponad 50 tysięcy samochodów osobowych. Sukcesywnie przybywa w Tarnowie oryginalnie oznakowanych pojazdów i za trzy lata może być ich już setka. Nawiasem mówiąc, „setka” też mogłaby znaleźć się na spersonalizowanej tablicy rejestracyjnej…

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o