Strona główna Tagi Absolutorium

Tag: absolutorium

Radni nie ufają prezydentowi Tarnowa!

1
Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela nie otrzymał wotum zaufania od radnych. Jest to druga z rzędu sytuacja, kiedy prezydent nie otrzymuje wotum, a to oznacza,...

Nie będzie absolutorium?

0
Burzliwie zapowiada się dwuczęściowa czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Tarnowie. W porządku obrad ponownie znalazły się projekty uchwał m.in. o podwyżce biletów oraz wyższej stawce za odbiór śmieci. Ale nie tylko podwyżki budzą emocje. Przedsesyjną atmosferę już podgrzało stanowisko komisji rewizyjnej. Zasiadający w niej radni przyjęli wniosek o nieudzielenie prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2018. Prezydent Tarnowa nazywa wniosek nieuprawnionym.

Czy dadzą prezydentowi absolutorium?

0
Pozytywna opinia o wykonaniu budżetu za rok 2016 i wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Tarnowa – stanowiska wypracowane przez komisję rewizyjną staną się teraz podstawą do dyskusji na sesji absolutoryjnej. Radni oceniać będą wykonanie ubiegłorocznego budżetu i przy okazji całoroczną działalność włodarza miasta.

Czy radni PiS chcą odwołać Ciepielę?

0
Długa i powielająca znane już wcześniej argumenty dyskusja tarnowskich radnych poprzedziła dwa ważne głosowania. Jedno dotyczyło zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i sprawozdania z wykonania budżetu, drugie wniosku o absolutorium dla prezydenta Tarnowa. Radni w obu przypadkach opowiedzieli się w większości przeciwko prezydentowi. Nie przekonały ich wyjaśnienia włodarza miasta, a on sam określił tę decyzję radnych jako polityczną i szkodliwą dla miasta.

Nie chcą absolutorium dla prezydenta

0
Zapewne burzliwa będzie najbliższa sesja rady miejskiej w Tarnowie zaplanowana na 30 czerwca. Radni będą wtedy podejmować uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta. Już dziś wiadomo, że jedna z komisji w miejskiej radzie przegłosowała wniosek o nieudzielenie absolutorium. W swoich wypowiedziach radni wytykają włodarzowi miasta niegospodarność.

Prezydent podsumowany

0
Malkontenctwo i czarny PR zarzucano radnym opozycyjnym, krytykującym budżetowe decyzje i działania prezydenta Tarnowa w 2012 roku. Z drugiej strony sam prezydent uznał niektóre z uwag za cenne, bo pozwalające dostrzegać i likwidować niedociągnięcia. Zarządzone po dyskusji głosowanie przyniosło zadowalające dla władz samorządowych Tarnowa rozstrzygnięcie – 15 głosów wystarczyło, by prezydent Tarnowa otrzymał absolutorium.

Dąbrowa Tarnowska. Sumowanie burmistrza

0
Dąbrowscy radni jednogłośnie głosowali nad udzieleniem burmistrzowi Stanisławowi Początkowi absolutorium. Decyzja w tej sprawie trudna nie była, bo w ubiegłym roku w gminie powstało wiele inwestycji, na które przeznaczono aż 32 miliony złotych, z czego 23 miliony to środki pozyskane z różnych funduszy unijnych.
REKLAMA