Ale nam zadali…

0
94
Do Rzecznika Praw Dziecka coraz częściej zgłaszają się rodzice z pociechami w wieku szkolnym, żeby poskarżyć się na nadmiar prac domowych zadawanych przez nauczycieli | fot. depositphotos

– Teraz, zamiast przygotowywać się do matury, marnuję wiele godzin na odrabianiu zadań domowych – opowiada Natalia, tarnowska licealistka. – Nie powinno tak być. Chciałabym móc się skupić wyłącznie na przedmiotach, które będę zdawać na egzaminie dojrzałości. Niestety, to niemożliwe.Nie tylko maturzyści narzekają na nadmiar prac domowych – taka praktyka zaczyna się już w podstawówce. Z analiz wynika, iż zdecydowana większość nauczycieli języka polskiego i matematyki nie wyobraża sobie efektywnego nauczania bez zadawania prac domowych uczniom.– Nie wywracałbym wszystkiego do góry nogami – stwierdza Leszek Marek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie. – To jest tak, jak z tabliczką mnożenia. Jeśli dziecko uczy się jej w szkole, a w domu nie będzie ćwiczyło, to się jej nie nauczy. Celem zadania domowego jest utrwalenie wiedzy, nic więcej. Sam uczy informatyki i przyznaje, że zadawać niczego nie musi, bo to taki przedmiot, którego dzieci są bardzo ciekawe i pogłębiają swoją wiedzę na wiele sposobów. Co innego matematyka czy język polski. – Programy nauczania są obszerne, natomiast liczba godzin jest taka, a nie inna. Domowe wypracowania z polskiego to ważne ćwiczenia, podobnie jak zadania z matematyki, które są wręcz wskazane.
Podobnego zdania jest Maria Barczyk, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 10.
– Jeśli czegoś nie powtarzamy, to zapominamy – mówi. I nie ukrywa, że opowiada się za zadawaniem prac domowych, zwłaszcza z matematyki, polskiego i języków obcych. – Lekcja trwająca 45 minut to za mało, żeby dziecko mogło utrwalić i zapamiętać wszystko to, o czym mówił nauczyciel. Byłoby to możliwe, gdyby uczniowie zamiast sześciu‑siedmiu lekcji dziennie pozostawali w szkole dłużej.
W „dziesiątce” zadań do domu nie przynoszą jedynie uczniowie z klas od jeden do trzy. – Najmłodsze dzieci odrabiają zadania w szkolnej świetlicy. Po lekcjach najpierw odpoczywają, bawią się, a potem idą do osobnej sali i z pomocą nauczycieli świetlicowych robią domowe ćwiczenia. Rodzice są zadowoleni.
Maria Barczyk uczy przyrody i biologii, zadania domowe zadaje rzadko, jednak nowatorskich metod wprowadzonych przez warszawską podstawówkę do siebie by nie przeniosła.
– Szkoła bez zadań domowych? Trudno to skomentować, trzeba poczekać, jakie będą tego efekty na egzaminie zewnętrznym. Po ósmej klasie ma być tak zwana mała matura, tymczasem podstawa programowa jest bardzo obszerna, a program przeładowany.
Tymczasem do Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, cały czas zgłaszają się rodzice z pociechami w wieku szkolnym, żeby poskarżyć się na nadmiar prac domowych zadawanych przez nauczycieli.
– Uczniowie są przemęczeni, zniechęceni do zajęć szkolnych, nie mają możliwości odpoczynku oraz szans na realizowanie i rozwijanie pasji – twierdzi rzecznik. – Nauczyciel zadający obszerną pracę domową zwykle nie wie o pracach zadawanych z innych przedmiotów, czego efektem jest wielogodzinne spędzanie czasu przeznaczonego na odpoczynek na nauce – nawet do późnych godzin wieczornych.Według rzecznika dopuszczanie do nadmiernego obciążania dzieci pracami domowymi stanowi nieuzasadnioną ingerencję szkoły w życie prywatne rodzin – poprzez pośredni wpływ na rozkład dnia w domu, oraz narusza przepis art. 31 Konwencji o prawach dziecka, zgodnie z którym Polska uznaje prawo dziecka do wypoczynku
i czasu wolnego.– Zmiana podejścia w tym zakresie to trudne zagadnienie – przyznaje rzecznik, bo przeświadczenie o potrzebie zadawania prac domowych jest silnie ugruntowane w tradycji polskiego systemu edukacji. – Problem odstąpienia od nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi wymaga głębokiej zmiany w świadomości pedagogów. Pierwszym niezbędnym krokiem wydaje się wprowadzenie współpracy nauczycieli w każdej z klas w celu kontroli czasu, który uczeń ma przeznaczyć na zadania domowe, i indywidualizowanie zadawanych prac odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o