(Bez)płatne podręczniki nie dla każdego

0
76
Bezplatne-podreczniki
REKLAMA

Zgodnie z przyjętą nowelizacją bezpłatne podręczniki otrzymają w przyszłym miesiącu pierwszoklasiści z podstawówek, za rok – uczniowie klas II, za dwa lata – klas III. Dodatkowo w tym roku na każdego ucznia pierwszej klasy zostanie przeznaczona dotacja na zakup książki do języka obcego oraz materiałów ćwiczeniowych.Docelowo od 2017 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów mają mieć zapewnione bezpłatne podręczniki, które będą własnością szkół wypożyczaną
uczniom. Zatwierdzony zestaw podręczników ma służyć szkole co najmniej trzy lata, stąd zakaz zamieszczania w nich ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełnienia.
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla pierwszoklasistów uszczupli tegoroczny budżet państwa o 66 mln zł.
Pozostali uczniowie – od szkoły podstawowej do średniej – mogą liczyć na dofinansowanie z rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Są jednak pewne warunki. Dzieci muszą spełnić kryterium dochodowe i być w klasie objętej reformą programową, co uniemożliwia korzystanie z podręczników po poprzednikach. Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. Wartość dofinansowania w poszczególnych grupach waha się od 175 do 770 zł. Koszt zakupu jest zwracany rodzicom lub pełnoletnim uczniom po przedłożeniu faktury, rachunku, paragonu lub osobiście spisanego oświadczenia. W minionym roku skorzystało z programu 1101 tarnowskich uczniów, w tym 270 niepełnosprawnych. Tegoroczna liczba nie jest jeszcze znana.
Środki z programu „Wyprawka szkolna” można przeznaczyć wyłącznie na zakup podręczników, w przeciwieństwie do szkolnego stypendium, na które liczyć mogą uczniowie z rodzin o dochodzie nieprzekraczającym 456 zł na osobę. Dzięki stypendium uczniowie stają się bogatsi o szkolne plecaki, komputery, pomoce dydaktyczne czy stroje sportowe.
Zupełnie nową formą wsparcia jest projekt „Pierwszy dzwonek”, adresowany do uczniów z rodzin wielodzietnych 4 plus (posiadających czworo lub więcej dzieci). Jednorazowe wsparcie w minimalnej kwocie 150 zł trafi do uczących się w szkołach wszystkich szczebli. Młodzi ludzie mogą wydać pieniądze na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Do projektu przystąpiło 578 tarnowskich uczniów z 205 rodzin. Dochód nie był brany pod uwagę. Akcja finansowana jest z budżetu województwa małopolskiego.

REKLAMA
REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments