Bp Andrzej Jeż nowym ordynariuszem tarnowskim

0
145
REKLAMA

Jesienią ubiegłego roku bp tarnowski Wiktor Skworc został mianowany metropolitą katowickim. Kierowanie diecezją tarnowską przejął jej administrator, bp Wiesław Lechowicz. Kilka miesięcy wierni diecezji tarnowskiej oczekiwali na nowego pasterza. Decyzję papieża Benedykta XVI ogłoszono w sobotę 12 maja podczas uroczystości w szczepanowskiej bazylice.
Nowym ordynariuszem diecezji tarnowskiej został jej dotychczasowy biskup pomocnicy, bp Andrzej Jeż. To dla liczącej 225 lat diecezji decyzja wyjątkowa. Bp Andrzej Jeż jest pierwszym biskupem ordynariuszem wywodzącym się z duchowieństwa tarnowskiego.
Ks. bp dr Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Święcenia kapłańskie otrzymał w czerwcu 1988 r. Przez kilka lat pracował jako wikariusz w parafiach Krościenko n. Dunajcem oraz Wierzchosławice. W 1993 r. rozpoczął studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, trzy lata później uzyskując tytuł licencjata. Wtedy też został mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie prowadził wykłady z homiletyki. W tym samym czasie rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie, które zakończył w 2001 r. obroną pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej.
Trzy lata później został proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie‑Mościcach, a w lipcu 2007 roku – proboszczem parafii pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. W październiku 2009 roku mianowany został biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). Bp Andrzej Jeż był dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o