Chcemy żyć sportowo i zdrowo

0
123
budzet-obywatelski2
REKLAMA

Po sukcesie bardzo pilotażowej edycji tarnowskiego budżetu obywatelskiego (wyniki poznaliśmy wiosną tego roku) zdecydowano o kontynuowaniu projektu, ale w porównaniu z edycją pierwszą wprowadzono kilka zmian w regulaminie. Przede wszystkim zwiększono kwotę na wszystkie zadania w ramach budżetu obywatelskiego i do podziału były 3 mln zł. Jednocześnie uznano, że realizacja każdego z projektów nie może pochłonąć więcej niż 300 tys. zł. Prawo głosu przyznano także osobom, które ukończyły 16 lat.Znamy już wyniki głosowania w drugiej edycji tarnowskiego budżetu obywatelskiego. Na niespełna 92 tys. osób uprawnionych do głosowania w wyborze zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udział wzięło ponad 20 proc. Oddano 23 563 głosy (to o 1,5 tys. więcej niż w pierwszej edycji). Było 19 285 ważnych głosów. Komisja odnotowała zaledwie kilka głosów oddanych przez osoby, które ukończyły 16 lat, ale nie są jeszcze pełnoletnie.
Aktywność tarnowian cieszy tych, którzy zabiegali o realizowanie także w Tarnowie budżetu partycypacyjnego.
– Duża, bo wynosząca ponad 20 proc., frekwencja w głosowaniu to sukces. Aktywność mieszkańców i ich zaangażowanie w poprawianie swojego otoczenia jest bardzo duża i warto to podkreślać. Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego ta aktywność będzie jeszcze większa – mówi inicjatorka tarnowskiego budżetu obywatelskiego, radna Małgorzata Mękal.
Tarnowianie chcą żyć zdrowo i sportowo. I projekty związane właśnie z aktywnością ruchową i rekreacją wybierali w głosowaniu najczęściej. Oto lista projektów wskazanych do realizacji wraz z liczbą oddanych głosów i krótkim opisem zadania:
Żyjmy sportowo, aktywnie i zdrowo (1938 głosów, 300 tys. zł) – renowacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 4 w Tarnowie.
„Kolorowy ogród” – miejsce bezpiecznych zabaw i atrakcyjnych form spędzania czasu dorosłych – Przedszkole nr 32 (1657, 300 tys. zł); modernizacja i unowocześnienie placu zabaw w ogrodzie przedszkola – m.in. wyposażenie w nowoczesne urządzenia do zabaw dla dzieci.
Budowa na północnym zboczu Góry św. Marcina bazy rekreacyjno‑sportowej do uprawiania sportu masowego dla mieszkańców Tarnowa (1520 głosy, 300 tys. zł) – trasy do biegania na rolkach i nartorolkach, trasy do uprawiania narciarstwa biegowego oraz nordic walking, zaplecze techniczne oraz niewielki parking.
Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia na os. Legionów H. Dąbrowskiego przy Szkole Podstawowej nr 23 (1206 głosów, 300 tys. zł).
Remont i modernizacja boiska szkolnego przy III LO (1083 głosy, 300 tys. zł).
Przebudowa i remont miejsc postojowych na os. Strusina w rejonie nieruchomości ul. Pułaskiego 89, ul. Pułaskiego 91 oraz ul. Szenwalda 6 (953 głosy, 300 tys. zł).
Wstępne prace porządkowe oraz opracowanie docelowej koncepcji zagospodarowania terenu amfiteatru (921 głosów, 300 tys. zł) – przedsięwzięcie podzielono na kilka etapów; pierwszy zakłada m.in. uporządkowanie terenu, zabezpieczenie muszli oraz wykonanie dalszych ekspertyz i projektów.
Modernizacja drogi osiedlowej przy ul. Westerplatte wzdłuż bloku nr 14 (906 głosów, 300 tys. zł).
Strefa aktywności tarnowian za Centrum Sztuki Mościce (875 głosów, 300 tys. zł), powstaną tam: linowy plac zabaw, strefy aktywności seniora, Kącik Małego Dziecka i ścieżki do jazdy na rolkach.
Plac zabaw Pod Stokrotką – Przedszkole nr 8 (711 głosów, 180 tys. zł).
Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 12 – „Promyki radości” (709 głosów, 100 tys. zł).
Po podsumowaniu projektów w puli pozostała kwota 20 tys. zł. Samorząd zdecydował o realizacji jeszcze jednego wniosku – pierwszego etapu budowy kanalizacji opadowej w rejonie ul. Wiśniowej, Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza, na który oddano 658 głosów. Zadanie wyceniono na 300 tys. zł, miasto dołoży brakujące 280 tys. zł.

REKLAMA
REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments