Co łapie policjantów?

0
63
REKLAMA

Ustawowa gwarancja wypłaty 100 procent uposażenia w czasie choroby sprzyja nadużywaniu prawa do korzystania ze zwolnień. Nagminną praktyką jest podobno nieuzasadnione przebywanie na długotrwałych zwolnieniach lekarskich w okresie poprzedzającym odejście na emeryturę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wzięło się więc za przygotowanie przepisów dostosowujących uposażenie funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich do zasad powszechnego systemu wypłacania świadczeń.

REKLAMA

Z danych dostępnych za 2010 r. wynika, że do pracy każdego dnia nie stawia się blisko 6 tysięcy funkcjonariuszy.

To tak, jakby zamknąć na cztery spusty dwanaście komend działających w miastach porównywalnych z Tarnowem. Jaka jest skala tego zjawiska, nie wiadomo, ponieważ mundurowych nikt nie może kontrolować – funkcjonariusze ZUS‑owi nie podlegają, zasiłki chorobowe i emerytury wypłaca im bezpośrednio budżet państwa.
Nowe uregulowania miały dotyczyć nie tylko funkcjonariuszy policji, ale także m.in.: żołnierzy, strażaków, celników i funkcjonariuszy straży granicznej. Proponowano, aby podczas zwolnienia lekarskiego wynagrodzenie służb mundurowych wynosiło 80 procent, a nie 100 procent – jak określa to obecnie obowiązujące prawo. A także, żeby absencja chorobowa miała wpływ na wysokość nagrody rocznej. Liczono, że nowe zasady wypłacania wynagrodzenia podczas choroby przyczynią się do znacznej redukcji zwolnień lekarskich. Zmiany nie weszły jednak w życie. Czyli będzie po staremu?
Jeśli pozwolimy mówić samym liczbom, to dowiemy się, że tarnowscy strażacy znacznie rzadziej chorują niż tarnowscy policjanci. Czy to znaczy, że są zdrowsi, odporniejsi, a może wynika z tego jeszcze coś innego? Robert Kozak z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie radzi, by wniosków pochopnie nie wyciągać. Miejskich policjantów mamy w zaokrągleniu 500, przechorowali oni w minionym roku 13 900 dni. Są tacy, których choroba ścinała z nóg kilka razy, są również tacy, których się nie imała. Jednak statystycznie na jednego funkcjonariusza przypada rocznie prawie 28 dni „chorobowego”. Robert Kozak podkreśla, że duża część policjantów pracuje na zewnątrz i bierze udział m.in. w patrolach, interwencjach czy asystach. Podczas jednej z niedawnych asyst doszło na przykład do czynnej napaści na policjantkę, która towarzyszyła kuratorowi sądowemu podczas odbierania dziecka. Konsekwencją podobnych zajść są często obrażenia ciała czy kontuzje. Dlatego część zwolnień lekarskich ma ścisły związek ze służbą.
Jeżeli ktoś, mimo wszystko, zazdrości policjantom tego, że dostają na zwolnieniu sto procent pensji, to nasz rozmówca zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt służby. – Chociaż tygodniowy czas naszego zatrudnienia wynosi – podobnie jak w wielu zakładach i instytucjach – 40 godzin, to jednak te godziny wypadają różnie, także w dni świąteczne oraz noce, które nie są dodatkowo płatne.
Ten wątek pojawia się również w rozmowie z Pawłem Mazurkiem – rzecznikiem prasowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. – Pensja strażaka jest stała, a pracujemy w świątek, piątek i niedzielę – 40 godzin tygodniowo w systemie zmianowym: 24 godziny służby na 48 godzin wolnych. W komendzie zatrudnionych jest 193 funkcjonariuszy. Absencja chorobowa za poprzedni rok wynosi 1 565 dni, czyli średnio na jednego strażaka przypada 8 dni pobytu na zwolnieniu lekarskim. – Przy czym blisko sto dni chorobowych było związanych z wypadkami, które miały miejsce w czasie służby – zaznacza Paweł Mazurek. Dane za ten rok są podobne, od stycznia do końca kwietnia strażacy przechorowali w sumie 575 dni, co daje 3 doby na jednego funkcjonariusza. – Nie ma u nas problemów z absencją w pracy. Staramy się nie chorować, ale wiadomo, że jesienią i zimą takich przypadków jest więcej. Mimo że na zwolnieniu dostajemy sto procent pensji, to jednak dłuższa nieobecność albo częsta nieobecność przekłada się w jakiś sposób na kwestie finansowe. Komendant przyznaje dodatek motywacyjny, ale trudno ocenić i docenić kogoś, kogo nie ma w pracy.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o