Co robi nasz poseł?

0
227
Władysław Kosiniak‑Kamysz (PSL‑UED) na sejmowej mównicy | fot. facebook.com/kosiniakkamysz
REKLAMA

Najwięcej interpelacji zgłosił Norbert Kaczmarczyk, sprawami Tarnowa i regionu tarnowskiego zajmowała się najbardziej Urszula Augustyn, a najlepszą frekwencją na głosowaniach może pochwalić się Urszula Rusecka.
Miarą aktywności posłów są m.in. wystąpienia poselskie, interpelacje, zapytania i oświadczenia. Istotne jednak jest również to, o czym mówią parlamentarzyści. Jak aktywni byli w mijającej kadencji Sejmu tarnowscy posłowie i co mieli do przekazania z sejmowej mównicy?

REKLAMA

O wiaduktach i obrazach
Pod względem liczby wypowiedzi w Sejmie wśród tarnowskich posłów króluje Władysław Kosiniak‑Kamysz (PSL‑UED), który na mównicy pojawił się 175 razy (rekordzista – 654), zajmując 46. miejsce w sejmowym rankingu. Poruszał m.in. takie tematy jak: funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, obywatelski projekt ustawy Emerytura bez podatku, mówił o skutkach suszy, pomocy państwa dla seniorów. Poseł ma na koncie 98 interpelacji i zapytań, w tym w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 73 Tarnów – Szczucin, reorganizacji Polskiej Spółki Gazowniczej, likwidacji Sekcji Napraw Wagonów w Tarnowie, budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej oraz tempa realizacji inwestycji kolejowych prowadzonych w Tarnowie przez PKP PLK.
– Pomijając problemy związane ze sprawnością komunikacji na terenie miasta, w tym jej paraliżem w godzinach szczytu, wyłączeniem odcinków wielu przebiegających pod wiaduktami ulic, fatalnie rzutują one na gospodarczy rozwój miasta. Jedynie tytułem przykładu podam, że kiepski dojazd do utworzonej przez magistrat Strefy Aktywności Gospodarczej ze względu na niezależne od samorządu opóźnienia powoduje, iż nie mogą pojawić się tak bardzo pożądani inwestorzy – punktował poseł, wypytując, ile jeszcze potrwa uciążliwa sytuacja.
Drugim najbardziej aktywnym tarnowskim posłem jest Norbert Kaczmarczyk (Kukiz15), zajmujący 69. miejsce w Sejmie pod względem liczby wypowiedzi. Na mównicy stawał 141 razy, poruszając kwestie m.in. egzekucji świadczeń alimentacyjnych, wspierania rozwoju obszarów wiejskich, emerytur i rent, podatku akcyzowego, mediów publicznych…Poseł interpelował aż 422 razy (sejmowy rekordzista – 1529), m.in. w sprawie Zakładów Mechanicznych, zakupu zbiorów Stanisława Westwalewicza przez tarnowskie Muzeum Okręgowe, budowy wschodniej obwodnicy miasta, składowisk odpadów nad Białą czy likwidacji szkoły średniej w Radłowie.

O autostradzie i aborcji
Józefa Szczurek‑Żelazko (PiS) zajmuje pod względem aktywności 122. pozycję w Sejmie, 97 razy zabierała głos jako posłanka i wiceminister zdrowia. Poruszała głównie problemy medyczne. Na swoim koncie ma 25 interpelacji.
154. miejsce na sejmowej liście zajmuje Urszula Rusecka (PiS), która występowała na mównicy 82 razy, zabierając m.in. głos w sprawie rządowego projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, zmianie ustawy o emeryturach i rentach, opiece nad dziećmi, handlu w niedziele i projekcie ustawy o planowaniu rodziny – ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Interpelowała osiem razy, raczej nie poruszając spraw bezpośrednio związanych z regionem tarnowskim. Jest chyba najbardziej obowiązkowym posłem naszego okręgu, ponieważ jej udział w sejmowych głosowaniach wynosi 99,12 proc.
Urszula Augustyn (PO‑KO) zajmuje 207. miejsce w rankingu liczby poselskich wystąpień. Wypowiadała się na forum Sejmu 63 razy – głównie w sprawach ustawy budżetowej na ten rok, działalności rzecznika praw dziecka, finansowania zadań oświatowych, referendum dotyczącego reformy oświaty, zmiany ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchylenia ustawy o opłatach abonamentowych. Zabierała też głos w sprawie wotum nieufności dla minister edukacji narodowej.
– Pierwszy rok reformy Anny Zalewskiej wystartował tylko dlatego, że obciążyła nią samorządy. Samorządy dbały o swoje szkoły, budowały 6‑klasowe podstawówki i 3‑letnie gimnazja, a minister Zalewska wymyśliła, że w 6‑klasowej szkole może zmieścić osiem roczników. Da się? Da się. Tyle tylko, że dzieci uczą się w bibliotekach, kawiarenkach, aulach, a w‑f wrócił na korytarz – mówiła posłanka.
Urszula Augustyn zgłosiła 109 interpelacji, w których chyba najczęściej spośród tarnowskich parlamentarzystów poruszała sprawy Tarnowa i regionu. Pisała m.in. o siedzibie zakładu gazowniczego w Tarnowie, wyłączeniu z poboru opłat odcinka autostrady pomiędzy węzłami w Mościcach i centrum Tarnowa, opóźnieniach w budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, spółce ABM Solid w upadłości czy przebudowie drogi krajowej nr 73.

Czego chce poseł od czekolady?
Włodzimierz Bernacki (PiS) zajmuje 234. miejsce na liście aktywności poselskiej, głos zabierał 54 razy. Mówił m.in. o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, zmianie prawa o szkolnictwie wyższym. Był posłem sprawozdawcą komisji regulaminowej w sprawie zgody Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub zatrzymania i tymczasowego aresztowania posłów opozycji. W tej kadencji zgłosił pięć interpelacji, jedna dotyczyła przebudowy wiaduktów w Tarnowie, a dwie – telewizyjnych reklam: odwróconej hipoteki dla seniorów oraz promocji czekolady i ciastek na kanale dziecięcym.
36 razy występowała w Sejmie Anna Czech (PiS), plasując się na 311. pozycji tabeli. Mówiła o e‑zwolnieniach lekarskich, sytuacji pacjentów z przewlekłymi bólami, obciążonych pracą szpitalnych SOR‑ach, problemach z dopalaczami, pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Była posłem‑sprawozdawcą ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, projektu ustawy o produktach kosmetycznych czy zawodach lekarza i dentysty. Ma na poselskim koncie sześć interpelacji, m.in. o zmianach w strukturze organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, jakie miały doprowadzić do likwidacji tarnowskiego oddziału, oraz wydzieleniu z Tarnowa samodzielnej Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. Uczestniczyła prawie we wszystkich sejmowych głosowaniach – 98,92 proc.
Na 388. pozycji tabeli wystąpień uplasował się Wiesław Krajewski (PiS) z 20 wypowiedziami. Był posłem sprawozdawcą o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Mówił o projekcie Polskiej Strefy Inwestycji, konieczności zwiększenia nadzoru administracji rządowej nad działalnością powiatowych urzędów pracy kierowanych przez starostów, o wynagrodzeniach osób kierujących spółkami. Jego udział w sejmowych głosowaniach wynosi 98,59 proc.
Najmniej aktywny pod względem liczby wystąpień sejmowych jest Michał Wojtkiewicz (PiS), który zajął 422. lokatę z 13 wystąpieniami. Zabierał głos w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie prawa o ruchu drogowym, projektu Emerytura bez podatku, sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji, wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zgłosił 11 interpelacji dotyczących m.in. zmian w strukturze Polskiej Spółki Gazownictwa i wydzieleniu z Tarnowa nowej dyspozytorni pogotowia w Nowym Sączu.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o