Co wybrali tarnowianie?

0
83
Budzet obywatelski-wyniki

Tarnowianie w drodze głosowania drogą elektroniczną mogli wskazywać na jeden z 17 projektów. W głosowaniu udział wzięło 6 tys. 479 osób; 6 185 z nich głosowało za pomocą internetowego formularza, a 312 przy użyciu karty miejskiej. Głosowało 312 osób więcej niż przed rokiem.
Zwycięskie projekty to: Strefa Rekreacji Terlikówka, na którą zagłosowało 1299 osób, prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej (770 głosów), remonty chodników i nawierzchni ulicy na Osiedlu Strusina (713 głosów), fontanna dla Parku Sanguszków (451 głosów) i plaża miejska nad Wątokiem przy ulicy Południowej (450 głosów).
Łączna pula na zadania w budżecie obywatelskim wynosiła 2 mln zł i decyzją prezydenta została podwyższona o kwotę 108 tys., by umożliwić realizację zadania, które uzyskało piątą lokatę.
Pięć projektów wybranych przez tarnowian realizowanych będzie w roku 2018. Zostaną wpisane do budżetu miasta.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o