Co wydarzy się w Parku Strzeleckim?

0
88
Odrestaurowana zostanie fontanna powstała w latach 1907‑1908 z której woda tryska z paszcz lwów, kielicha trzymanego przez Hebe i czterech donic‑gazonów

Nowością – ogród sensoryczny
Parki miejski ma już swoje lata, założony został w 1866 roku przy ówczesnej ulicy Seminaryjnej, będącej przedłużeniem szerokiej, reprezentacyjnej alei prowadzącej od Wałowej, wzdłuż gmachu seminarium i kościoła z klasztorem ojców Filipinów. Autorem założenia był przebywający przez kilka lat w Tarnowie ogrodnik z Krosna – Antoni Schmidt. Teraz miasto chce wrócić do pierwotnej koncepcji sięgającej XIX wieku. Przewidziano cięcia pielęgnacyjne koron oraz likwidację suchych konarów i gałęzi. Usunięte mają być przede wszystkim te drzewa, które są samosiewami i szkodzą starodrzewu oraz zniekształcają układ kompozycyjny parku.
Wśród skazanych na wycinkę 636 drzew i krzewów znalazło się między innymi 88 grabów pospolitych, 39 lip drobnolistnych, 30 klonów oraz 62 rabinie akacjowe. Nie są to drzewa wiekowe, zdecydowana większość posiada średnicę nieprzekraczającą 20 centymetrów. W ramach nowych, przemyślanych nasadzeń pojawi się 80 drzew liściastych i około 30 drzew iglastych. – Posadzonych zostanie blisko 1 100 krzewów. Planowane jest też nasadzenie około 150 tysięcy bylin, które spowodują, że park od wiosny do jesieni będzie barwny i pachnący – wylicza Daniela Motak, rzeczniczka prasowa tarnowskiego magistratu.
Teren parku po wycince i po nasadzeniach ma przypominać ogród miejski z okresu jego świetności. Nowością będzie sensoryczny „Ogród Sztuki” utworzony w obrębie wałów dawnej strzelnicy. Wały, które na przestrzeni wielu lat uległy deformacji, teraz zostaną poddane reprofilacji oraz wzmocnieniu. Ogród ma być „merytorycznie powiązany” z działającym w dawnym budynku Bractwa Strzeleckiego – Biurem Wystaw Artystycznych. Zaplanowano budowę otwartej sceny z drewna kompozytowego oraz audytorium (widowni). Odpowiednio dobrane rośliny mają z kolei oddziaływać na wszystkie zmysły spacerowiczów: wzrok, dotyk, słuch, węch, a nawet smak. Ich działanie ma być relaksujące, wręcz terapeutyczne.

REKLAMA

Bem bez gołębi, Hebe jak nowa
Zmiany obejmą nie tylko parkową zieleń. Już sześć lat po zbudowaniu mauzoleum pojawiły się pierwsze zarysowania. – W 1934 roku inż. Witold Studnicki, zauważywszy ślady zarysowań, na mauzoleum zgłosił swe zastrzeżenia byłemu prezesowi Komitetu. Ten zwrócił się do prof. Szyszko‑Bohusza, który, aczkolwiek niezwiązany żadną gwarancją, usterki te usunął.
Od tamtych napraw do dzisiaj pojawiły się nowe ubytki, uszkodzenia i poważne pęknięcia na elementach konstrukcyjnych. Dlatego uznano, że jednym z najważniejszych zadań jest zabezpieczenie zanurzonego w stawie postumentu, na którym spoczywa mauzoleum. Dodatkowo cały obiekt zostanie poddany hydrofobizacji. Na sarkofagu i gzymsie wykonane będą nowe obróbki blacharskie. Problemem są gniazdujące na mauzoleum gołębie, a raczej ich odchody nie tylko szpecące obiekt, ale również powodujące „rozkład substancji budowlanej”. Zaplanowano więc założenie siatki oraz drutów ze stali kwasoodpornej.
Modernizacja stawu obejmie wykonanie nowego ogrodzenia, renowację betonowego odcinka muru z kutą balustradą, wymianę umocnień brzegu (ażurowych płyt betonowych) na umocnienia z materacy gabionowych. Pojawią się nowe odwodnienia liniowe w nawierzchni alejek oraz nowa instalacja do filtrowania wody.
Odrestaurowana zostanie fontanna powstała w latach 1907‑1908 z której woda tryska z paszcz lwów, kielicha trzymanego przez Hebe i czterech donic‑gazonów. Zaplanowano między innymi wymianę instalacji wodnej, przebudowę kanalizacji odpływowej oraz reprofilację zewnętrznej ściany niecki w oparciu o dawne fotografie. Betonowe elementy fontanny po uprzednim zagruntowaniu będą pomalowane odpowiednią farbą o kolorze i fakturze upodobniającej ją do fontanny wykonanej z marmuru.

Mauzoleum i drzewa w nowym świetle
Znikną z parku nawierzchnie asfaltowe, wszystkie alejki będą ułożone z szarej kostki brukowej, a te w ogrodzie sensorycznym z płyt betonowych. Przewidziano wymianę ławek oraz demontaż istniejących latarni. Wykonane zostaną trzy obwody oświetlenia parkowego (76 latarni) i oświetlenia drzew (24 oprawy). Mauzoleum doczeka się iluminacji w oparciu o technologię LED. Sterowanie barwą będzie odbywało się drogą radiową.
Odnowienie ogrodzenia ma być prowadzone tak, by zachować jak największą liczbę oryginalnych elementów. Kamienne detale bramy wejściowej zostaną doczyszczone, wzmocnione, a całość zabezpieczona przed niszczącym działaniem wody. Nie zapomniano o budce przy wschodniej bramie będącej przykładem „pełnej uroku architektury ogrodowej z początku XX wieku”. Ona też doczeka się odnowienia.
Całość prac ma kosztować ponad 9 mln zł, z tego 4,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‑2020. Projekt zaakceptował wojewódzki konserwatora zabytków.
– Odbędą się dwa przetargi, ten dotyczący budowlanki ogłoszony zostanie w tym miesiącu. Potem przyjdzie pora na przetarg związany z parkową zielenią – mówi Stefan Piotrowski, zastępca dyrektora Wydziały Infrastruktury Miejskiej w tarnowskim magistracie. – Prace powinny zostać zakończone przed końcem przyszłego roku.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o