Co z tą obwodnicą?

0
99
obwodnica1348
REKLAMA

Rozważane są trzy koncepcje. Pierwsza „zielona” (forsowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) prowadzi obwodnicę w pobliżu ulic: Orkana, Środkowej i H. Marusarz, druga „niebieska” biec miałaby podobnie – od zjazdu z autostrady w Krzyżu, wzdłuż granicy Tarnowa i Woli Rzędzińskiej oraz przez rejon ulic: H. Marusarz i Orkana, do węzła południowej obwodnicy miasta. Te dwie koncepcje budzą sprzeciw okolicznych mieszkańców i nie zadowalają też władz miejskich.
Tarnowianom najbardziej odpowiadałby wariant „czerwony”, czyli lokalizacja dwupasmówki w większej części poza granicami miasta – w okolicach Lisiej Góry i Woli Rzędzińskiej. Taki z kolei przebieg drogi nie znajduje zrozumienia wśród mieszkańców podtarnowskich wsi. Obwodnica w wersji „czerwonej” korzystna byłaby także ze względów finansowych.
Zgodnie z przepisami Tarnów powinien pokryć koszty budowy obwodnicy w granicach administracyjnych miasta, za resztę zapłaci budżet państwa. W przypadku trasy „zielonej” czy „niebieskiej” oznaczałoby to dla miasta wydatek 100‑170 mln zł. Wariant „czerwony” obniżałby koszty do 70‑80 mln zł i jest najbardziej korzystny dla samorządu.
Tymczasem GDDKiA we wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji rekomenduje wariant pierwszy (zielony) przebiegu trasy – najmniej sprzyjający samorządowi Tarnowa. W krakowskim oddziale GDDKiA tłumaczą, że jest on korzystny m.in. ze względu na uwarunkowania środowiskowe oraz długość obwodnicy i zyskał pozytywną opinię ekspertów.
– W czerwcu 2012 roku komisja oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przy GDDKiA w Warszawie przyjęła przebieg drogi krajowej 73 według wariantu pierwszego, czyli od ul. Błonie do węzła Krzyż. W czerwcu bieżącego roku złożony został w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu pierwszego, a w lipcu br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił GDDKiA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania tej decyzji dla wariantu pierwszego tarnowskiej obwodnicy – Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiej GDDKiA, wylicza dotychczasowe kroki podejmowane przez dyrekcję. – Obecnie czekamy na wezwanie z RDOŚ do przedstawienia raportu oddziaływania na środowisko.
W tarnowskim magistracie także czekają na pisemną decyzję RDOŚ dotyczącą wariantu „zielonego”. Do wystąpienia o pozwolenie na budowę wschodniej obwodnicy długa droga, a do finansowych gwarancji inwestycji jeszcze dłuższa…

REKLAMA
REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments