Czy dadzą prezydentowi absolutorium?

0
63
Prezydent Roman Ciepiela głosami radnych PiS, którzy stanowią większość w radzie, nie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2014 i za rok 2015. Jak będzie teraz?
REKLAMA

Brak absolutorium otwiera drogę do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta. Tak stało się rok temu, choć skończyło się tylko na słowach.
Sesja absolutoryjna to druga, po sesji budżetowej, najważniejsza sesja rady miejskiej w ciągu roku. Radni uczestniczą wtedy w dwóch istotnych głosowaniach. Jedno dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu, drugie dotyczy absolutorium dla prezydenta. Warto przypomnieć, że Roman Ciepiela, który ponownie prezydentem Tarnowa został jesienią 2014 roku, nie miał ostatnio szczęścia do pozytywnych ocen wystawianych przez radnych: dwukrotnie od radnych PiS, którzy stanowią większość w radzie, nie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu – za rok 2014 i za rok 2015. Jak będzie teraz? Pierwsze sygnały płynące z komisji rewizyjnej są dla prezydenta Ciepieli pozytywne.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie jest już po kilku spotkaniach na temat sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu.
– Pierwszą dyskusję o wykonaniu budżetu podejmowaliśmy już końcem kwietnia, co wynikało z ogromu dokumentów, z którymi musieliśmy się zapoznać i ocenić realizację zadań w budżecie na rok 2016. Mieliśmy też sporo pytań, prosiliśmy prezydenta i magistrat o pisemne odpowiedzi. Od strony rachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu nie budzi zastrzeżeń. Takowe dotyczą raczej tego, czy pieniądze wydawane były gospodarnie, oszczędnie, czy osiągnięto zakładane cele. Dyskutowaliśmy też o realizacji przez prezydenta zaleceń pokontrolnych przedkładanych przez zespoły kontrolne komisji rewizyjnej. Mamy też zastrzeżenia co do realizacji budżetu obywatelskiego. Zapewne podczas sesji będziemy szczegółowo o tym mówić – mówi radny Antoni Zięba, przewodniczący komisji rewizyjnej.
Po długich dyskusjach komisja rewizyjna wypracowała dwa stanowiska. Pierwsze to pozytywna opinia o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu, drugie to wniosek o udzielenie prezydentowi Tarnowa absolutorium. Oba wnioski przegłosowano jednym głosem. Grzegorz Światłowski, radny z PO, poparł oba wnioski, czwórka radnych PiS wstrzymała się od głosu (Anna Krakowska, Antoni Zięba, Piotr Sak i Jan Niedojadło), z kolei radny Jacek Łabno w głosowaniu udziału nie wziął. Wnioski komisji rewizyjnej niczego jeszcze nie przesądzają – ostateczną decyzję podejmą radni 29 czerwca.
Na kilka dni przed sesją zapytaliśmy radnych, jak oceniają realizację przez prezydenta budżetu za rok 2016 i czy poprą wniosek o udzielenie absolutorium. Radny Marian Wardzała stwierdził, iż w klubie radnych PO nad wspólnym stanowiskiem jeszcze dyskutowano. Podobnie było wśród radnych SLD.
– Chcemy podejść do tego głosowania merytorycznie, a nie politycznie. Głosowanie w przypadku absolutorium jest techniczne; budżet był wielokrotnie zmieniany. Z kolei niektóre zadania wpisane do budżetu nie mogły być wykonane z przyczyn obiektywnych – mówi radny Jakub Kwaśny.
Radni z klubu radnych Tarnowianie głosować będą według własnej oceny, dyscypliny w głosowaniu nie będzie.
– Pod względem formalno‑prawnym to w zasadzie nie ma podstaw do nieudzielenia absolutorium. Przy okazji oceny realizacji budżetu pojawia się problem merytorycznej strony zarządzania miastem przez prezydenta. Prezydent Ciepiela jest sprawnym samorządowcem, mamy wiele inwestycji i to jest pozytyw. Ale inaczej już oceniam sprawność prezydenta w kontaktach z różnymi instytucjami, które mogłyby miasto wspomóc. Myślę chociażby o rozpoczętym już remoncie hali „Jaskółka”. Kosztowna inwestycja została uruchomiona bez realnego zapewnienia zewnętrznego dofinansowania. W takiej sytuacji tej inwestycji nie należało zaczynać, bo to zbyt obciąża miasto – zauważa radny Ryszard Ścigała.
Decydujące w głosowaniach będzie stanowisko radnych klubu PiS. Tu dyskusje ciągle trwają, pojawiają się kolejne uwagi.
– Czy te uwagi będą miały tak wielką wagę jak rok temu, to okaże się w trakcie sesji. Podczas posiedzenia komisji rewizyjnej przegłosowano wniosek o udzielenie absolutorium, ale na sześć osób tworzących komisję wniosek poparła tylko jedna. To jest poważny sygnał, że w tym wykonaniu ubiegłorocznego budżetu nie wszystko gra – mówi Kazimierz Koprowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o